MYOSTJ


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
STAJ MYOSTJ Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
2 1 42 3 10

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler ders sorumlusu tarafından verilmiş çevirileri yapmakla ve ders sorumlusunun geri bildirimleri doğrultusunda çevirilerini düzenleme ile sorumludur. Öğrencilerin çevirmiş olduğu metinlere ilişkin her hafta geri bildirim verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş. Öğrencilere çevirmekle yükümlü oldukları metinleri dağıtma, bilgilendirme.
2. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
3. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
4. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
5. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
6. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
7. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
8. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
9. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
10. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
11. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
12. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
13. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
14. Hafta Öğrencinin yapmış olduğu çeviriye ilişkin geri bildirim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Öğrenciler,

1) Hedef dille (İngilizce) kendi ana dilleri (Türkçe) arasındaki yapısal, sözcüksel, kültürel farklılıkları hakkında farkındalıklarını geliştirirler.

2) Çeviri sırasında karşılaştıkları zorluklar karşısında çözüm olacak stratejilerini geliştirirler.