MYC232


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ II MYC232 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 12 30 112 2 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Merve ŞENOL
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dilin kelime düzeyinin ötesinde kullanımını inceleyen söylem analizi konusunda hem teorik hem pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği Ders kapsamında, söylem kavramı, sözlü ve yazılı söylemin derinlemesine ve bir yöntem dahilinde incelenmesi, dilin öğeleri arasındaki ilişkilerin tartışılması konularında bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrenciler söylem ve söylem analizi konularındaki kavramların tanımlamasını yapabilecek ve bu kavramları birbirinden ayırd edebilecektir. 2. Öğrenciler söylem kavramı kapsamında işlev ve yapı arasındaki ilişkiyi kavrayacaktır. 3. Öğrenciler metin ve bağlam ilişkisini kavrayacaklardır. 4. Öğrenciler yazılı ve sözlü söylem örneklerinin analizindeki yaklaşımlar ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. 5. Öğrenciler yazılı ve sözlü söylem örneklerini analiz edebilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş. Söylem analizi ile ilgili genel kavramların tanımlanması.
2. Hafta Söylem belirleyicileri. Dil, anlam ve bağlam.
3. Hafta Söylem ve cinsiyet.
4. Hafta Söylem analizinde özel değişkeden kaynaklanan farklılıklar.
5. Hafta Söylem analizinde özel değişkeden kaynaklanan farklılıklar.
6. Hafta Eğitim bağlamında söylem analizi.
7. Hafta Eğitim bağlamında söylem analizi.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Söylem analizi ve dil eğitimi.
10. Hafta Söylem analizi ve dil eğitimi.
11. Hafta Bilgisayar-destekli etkileşim ve söylem analizi.
12. Hafta Eleştirel söylem analizi.
13. Hafta Öğrenci projelerinin sunumu.
14. Hafta Öğrenci projelerinin sunumu.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Schiffrin, D. ; Tannen, D. & Hamilton, H. (2001). The handbook of discourse analysis. Oxford: Blackwell Publishers
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

3

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

3

5

3

 

5

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

2

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

5

3

 

5