MYC239


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AVRUPA BİRLİĞİ METİNLERİ ÇEVİRİLERİ MYC239 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Elif TOKDEMİR DEMİREL
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Avrupa Birliği metinlerinin çevirisi ile ilgili öğrencilere beceri kazandırmaktır. Avrupa Birliği metinlerinde kullanılan kavramlar ve terminolojiler üzerinde durularak çeşitli türdeki Avrupa birliği metinlerinin çevirisini yapmak ve ilgili konularda terminoloji listeleri oluşturmak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Avrupa Birliği Anayasası metninin terminoloji ve dilsel özellikler açısından incelenmesi ve tercümesi. AB terminolojisi, AB ile ilişkili akademik çalışmalar ve basın metinlerinin çevirileri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin başarılı tamamlanması ile öğrenciler: 1. AB metinlerinin genel şablonu, dilbilimsel ve terminolojik özelliklerini kavrayacaklardır. 2. AB metinlerinde (düzenlemeler, müktesebat) sıkça kullanılan kısaltmalar ve ifadeleri kavrayacaklardır. 3. AB metinlerinde kullanılan kısaltma ve ifadelerin çevirisi ile ilgili yetkinlik kazanacaklardır. 4. AB metinlerine atıfta bulunulan akademik çalışmalar, ve basın metinlerinin çevirisi ile ilgili yetkinlik kazanacaklardır. 5. AB müktesebatının içeriği ile ilgili bilgi sahibi olacak ve tercümesinde izlenecek yöntemleri kavrayacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta AB düzenlemelerinin çevirisinde esas alınacak biçimsel özellikler.
3. Hafta AB düzenlemelerinin bölümleri: Başlıklar, giriş, referanslar.
4. Hafta AB düzenlemelerinin bölümleri:Gerekçeler, maddeler, yasalaşma şartları.
5. Hafta AB düzenlemelerinin bölümleri: imzacı taraflar, ekler ve dipnotlar.
6. Hafta AB metinlerinin çevirisinde uyulması gereken yazım kuralları.
7. Hafta AB metinlerinde sıkça kullanılan kısaltmalar.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta AB metinlerinde sıkça kullanılan ifadeler: Düzenlemeler üzerinde hukuki etki doğuran işlemlere ilişkin ifadeler ve karşılıkları.
10. Hafta AB metinlerinde sıkça kullanılan ifadeler: AB düzenlemeleri üzerinde değişiklik yapan hüküm ve ifadeler ve karşılıkları.
11. Hafta AB metinlerinde sıkça kullanılan ifadeler: AB düzenlemelerinde yer alan bazı özel ifadeler, yardımcı fiiller ve karşılıkları.
12. Hafta AB metinlerinde sıkça kullanılan ifadeler: AB düzenlemelerinde yer alan bazı özel ifadeler, yardımcı fiiller ve karşılıkları.
13. Hafta AB ye atıfta bulunulan akademik makaleler üzerine çalışma.
14. Hafta AB ye atıfta bulunulan basın yazıları üzerine çalışma.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Avrupa Birliği Mevzuatının Türkçe'ye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber, Avrupa Birliği Bakanlığı (2017)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi