MYC239


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AB Metinleri Çevirisi MYC239 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 14 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Merve ŞENOL
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin Avrupa Birliği kurumları ve işlevlerini kavramalarını sağlayarak Avrupa Birliği metinlerinin çevirisi ile ilgili beceri ve kuramsal bilgiyi öğrencilere kazandırmaktır. Avrupa Birliği metinlerinde kullanılan kavramlar ve terminolojiler üzerinde durularak çeşitli türdeki Avrupa birliği metinlerinin çevirisini yapmak ve ilgili konularda terminoloji listeleri oluşturmak hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin Avrupa Birliği Müktesebatı'nın doğası ve özelliklerini kavramaları ve Tüzük, Direktif, Karar, Sonuç Bildirgeleri gibi Avrupa Birliği metinlerini çeviride beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Avrupa Birliği Anayasası metninin terminoloji ve dilsel özellikler açısından incelenmesi ve tercümesi. AB terminolojisi,her hafta farklı metin türleri olmak üzere Tüzük, Direktif, Karar, Sonuç Bildirgeleri gibi Avrupa Birliği metinlerinin irdelenmesi ve tercümesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin başarılı tamamlanması ile öğrenciler: 1. AB metinlerinin genel şablonu, dilbilimsel ve terminolojik özelliklerini kavrayacaklardır. 2. AB metinlerinde (düzenlemeler, müktesebat) sıkça kullanılan kısaltmalar ve ifadeleri kavrayacaklardır. 3. AB metinlerinde kullanılan kısaltma ve ifadelerin çevirisi ile ilgili yetkinlik kazanacaklardır. 4. AB metinlerine atıfta bulunulan akademik çalışmalar, ve basın metinlerinin çevirisi ile ilgili yetkinlik kazanacaklardır. 5. AB müktesebatının içeriği ile ilgili bilgi sahibi olacak ve tercümesinde izlenecek yöntemleri kavrayacaklardır. 6. Tüzük, Direktif ve Karar gibi AB metinlerinin çevirisini yapacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Ders programı, şartlar, dersin amacı.
2. Hafta Avrupa Birliği ve kurumları: Tarihsel süreç
3. Hafta Avrupa Birliği ve Türkiye'nin tarihsel süreçteki ilişkisi
4. Hafta Müktesebat ve AB metinlerine kısa bir giriş.
5. Hafta Çeviride kullanılan yöntemler- Kurucu antlaşmalardan ve sıkça karşılaşılan kalıplardan oluşturulmuş örnek çeviri cümlelerinin sınıfta çevrilmesi ve terminoloji çalışması.
6. Hafta Çeviri uygulaması: Konsey Karar metninin çevirisi: dilsel özellikler, yazım kuralları ve sıkça kullanılan terminolojinin üzerine örnek metin ile sınıf içi çalışması.
7. Hafta Çeviri uygulaması: Konsey Karar metninin çevirisi: dilsel özellikler, yazım kuralları ve sıkça kullanılan terminolojinin üzerine örnek metin ile sınıf içi çalışması.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Çeviri uygulaması: Konsey Direktif metninin çevirisi: dilsel özellikler, yazım kuralları ve sıkça kullanılan terminolojinin üzerine örnek metin ile sınıf içi çalışması.
10. Hafta Çeviri uygulaması: Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktif metninin çevirisi: dilsel özellikler, yazım kuralları ve sıkça kullanılan terminolojinin üzerine örnek metin ile sınıf içi çalışması.
11. Hafta Çeviri uygulaması: Konsey Tüzük metninin çevirisi: dilsel özellikler, yazım kuralları ve sıkça kullanılan terminolojinin üzerine örnek metin ile sınıf içi çalışması.
12. Hafta Çeviri uygulaması: Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük metninin çevirisi: dilsel özellikler, yazım kuralları ve sıkça kullanılan terminolojinin üzerine örnek metin ile sınıf içi çalışması.
13. Hafta Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Sonuç Bildirgesi: Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Sonuç Bildirgesi üzerine bir çalışma
14. Hafta Dönemin öğretim elemanı tarafından yapılan genel bir değerlendirmesi.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar AB Mevzuatı Çeviri Rehberi: http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_7_sozlukler_ve_kilavuzlar/ab_nin_bazi_hukuki_duzenlemelerinin_turkce_ye_cevrilmesinde_kullanilacak_rehber.pdf Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü: http://www.ab.gov.tr/files/Sozluk/glossary_for_the_european_union.pdf) IKTISADI VE HUKUKI TERIMLER SÖZLÜĞÜ (ENG-TR) – Pars TUĞLACI HUKUK SÖZLÜĞÜ (ENG-TR/TR-ENG) – Av. Mustafa OVACIK
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ-1

PÇ-2

PÇ-3

PÇ-4

PÇ-5

PÇ-6

PÇ-7

PÇ-8

PÇ-9

PÇ-10

PÇ-11

PÇ-12

PÇ-13

PÇ-14

PÇ-15

ÖÇ-1

2

 

 

5

 4

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

ÖÇ-2

 

 

 

5

 4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

5

 4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

5

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

5

 4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

5

 4

 

 

 

 

 

3