PSİ517


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kriz ve Krize Müdahale PSİ517 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 110 152 3 7

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Krize Müdahale zorda kalan, zor günler yaşayan insanlara ulaşma ve yardımda, en doğru ve en kısa yoldan etkili olan bir yöntemdir. Günümüzde travmatik yaşantıların yanı sıra, kültürel, ekonomik hızlı değişimler söz konusudur. Ders bunların yanı sıra gelişim krizlerine de yer vermektedir. Bu dönemlerdeki bedensel ve duygusal etkilerle baş etme yollarına işaret etmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders psikolojik kriz çeşitlerinin tanımını, kriz sürecinin aşamalarını, yetişkin ve çocukların kriz tepki farklılıklarını, yetişkin ve çocuklara uygulanan krize müdahale tekniklerini ve vaka örneklerini, intihar girişiminde bulunanlara yapılacak müdahaleleri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma teknikleri konunda ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Krize müdahale tekniklerinin temel kavramlarını, kriz kuramlarını, krize bakış açılarını tanımlayabilme, 2- Krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki önemini açıklayabilme, 3- Kriz durumlarında verilen bedensel ve duygusal tepkileri tanıyabilme, 4- Çeşitli kriz durumlarıyla başa çıkma yollarını tanımlayabilme, 5- Kriz vakalarıyla görüşme becerileri kazanabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma- Krizin tanımı ve kuramsal yaklaşım
2. Hafta Bölüm 1- Krizin belirtileri
3. Hafta Bölüm 2- Krizin sınıflandırılması
4. Hafta Bölüm 3- Etkileşimsel olgu tartışması
5. Hafta Bölüm 4- Etkileşimsel olgu tartışması
6. Hafta Bölüm 5- Kriz ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri ve önemi
7. Hafta Bölüm 6- Krizin sonuçları
8. Hafta Bölüm 7- İntihar girişimi olan olguların tartışılması
9. Hafta Bölüm 8- Gelişimsel krizler
10. Hafta Bölüm 8- Etkileşimsel olgu tartışması
11. Hafta Bölüm 9- Travmatik krizler
12. Hafta Bölüm 10- Etkileşimsel olgu tartışması
13. Hafta Bölüm 10- Etkileşimsel olgu tartışması
14. Hafta Bölüm 11- Psikososyal eğitim çalışmaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sayıl, I. ve ark. (2000).Kriz ve Krize Müdahale. AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sonneck, G (2000). Krize Müdahale ve İntiharı Önleme. (Çev.Y.Sözer). AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Dyregrov, A. (2000). Çocuk ,Kayıplar ve Yas. Yetişkinler için Elkitabı. (Çev.G.Güvenç).Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay. Kriz Dergilerindeki araştırmalar ve vakalar (Süreli Yayın). AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını. Ellis,T and Newman, C.F. (2007) Yaşamayı Seçmak (Çev.U.Koçak). Ankara:HYB basım yayın. Hawton, K and Catalan, J. (1994) İntihar Girişimi. (Çev. B.Ceyhun).Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Palabıyıkoğlu R., (1999) Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizle; Ü Okyavuz (ed). Sağlık Psikolojisi Giriş, Türk Psikologlar Derneği Yayınlan No: 19, I.Basım, Ankara. Palabıyıkoğlu R., (2000). Gelişimsel Yaşam Krizleri, I.Sayıl. O.E.Berksun, R.Paiabıyıkoğlu. H.D.Özgüven, Ç.Soykan. S.Haran. Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:6, Ankara, 61 -96 Palabıyıkoğlu R., (2000). Sağlığın Bozulmasına Bağlı Kriz Durumu: Başa Çıkma I.Sayıl,O.E.Berksun. R.Paiabıyıkoğlu, H.D.Özgüven. Ç.Soykan, S Haran, Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No;6, Ankara, I37-165 Sağlık Psikolojisi, Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizler, Türk Psikologlar Derneği Yay., 38 Sayfa, Türkçe, 1999, Bölüm. Kriz ve Krize Müdehale, Durumsal Yaşam Krizleri, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., 26 Sayfa, Türkçe, 2000, Bölüm. Palabıyıkoğlu R., (1996) Gelişimsel - Olgunlaşma Krizleri I. Sayıl, R. Palabıyıkoğlu,O.E.Berksun Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay. Ankara, 33-61 Kriz ve Krize Müdahale, Durumsal Krizler, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., 25 Sayfa,Türkçe, 1996, Bölüm. Sağlık Psikolojisi, Yaşam Boyu Krizler (2013).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

3

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek