PSİ517


Course Title Course Code Program Level
Crisis and Crisis Intervention PSİ517 Psychology (Thesis) M.A / M.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
42 110 152 3 7

Teaching Staff Prof.Dr. Refia Palabıyıkoğlu
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Elective
Prerequisites None
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives
Course Content
Learning Outcomes (LO)
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week
2. Week
3. Week
4. Week
5. Week
6. Week
7. Week
8. Week
9. Week
10. Week
11. Week
12. Week
13. Week
14. Week
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 30
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 50
Other (%) 20
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Sayıl, I. ve ark. (2000).Kriz ve Krize Müdahale. AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sonneck, G (2000). Krize Müdahale ve İntiharı Önleme. (Çev.Y.Sözer). AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Dyregrov, A. (2000). Çocuk ,Kayıplar ve Yas. Yetişkinler için Elkitabı. (Çev.G.Güvenç).Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay. Kriz Dergilerindeki araştırmalar ve vakalar (Süreli Yayın). AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını. Ellis,T and Newman, C.F. (2007) Yaşamayı Seçmak (Çev.U.Koçak). Ankara:HYB basım yayın. Hawton, K and Catalan, J. (1994) İntihar Girişimi. (Çev. B.Ceyhun).Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Palabıyıkoğlu R., (1999) Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizle; Ü Okyavuz (ed). Sağlık Psikolojisi Giriş, Türk Psikologlar Derneği Yayınlan No: 19, I.Basım, Ankara. Palabıyıkoğlu R., (2000). Gelişimsel Yaşam Krizleri, I.Sayıl. O.E.Berksun, R.Paiabıyıkoğlu. H.D.Özgüven, Ç.Soykan. S.Haran. Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:6, Ankara, 61 -96 Palabıyıkoğlu R., (2000). Sağlığın Bozulmasına Bağlı Kriz Durumu: Başa Çıkma I.Sayıl,O.E.Berksun. R.Paiabıyıkoğlu, H.D.Özgüven. Ç.Soykan, S Haran, Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No;6, Ankara, I37-165 Sağlık Psikolojisi, Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizler, Türk Psikologlar Derneği Yay., 38 Sayfa, Türkçe, 1999, Bölüm. Kriz ve Krize Müdehale, Durumsal Yaşam Krizleri, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., 26 Sayfa, Türkçe, 2000, Bölüm. Palabıyıkoğlu R., (1996) Gelişimsel - Olgunlaşma Krizleri I. Sayıl, R. Palabıyıkoğlu,O.E.Berksun Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay. Ankara, 33-61 Kriz ve Krize Müdahale, Durumsal Krizler, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., 25 Sayfa,Türkçe, 1996, Bölüm. Sağlık Psikolojisi, Yaşam Boyu Krizler (2013).
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)