Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezli)


Genel Bilgi
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Kabul ve Kayıt Koşulları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 24 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili
Program Kazanımları
İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO505
EKONOMİK ANALİZ
3
7,5
1
Zorunlu
ISL507
SAYISAL YÖNTEMLER
3
7,5
1
Zorunlu
ULT505
ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR
3
7,5
1
Zorunlu
ULT504
ULUSLARARASI LOJİSTİK
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ISL510
FİNANSAL YÖNETİM
3
7,5
2
Zorunlu
ULT502
ULUSLARARASI PAZARLAMA
3
7,5
2
Zorunlu
ULT506
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI
3
7,5
2
Seçmeli
ULT513
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ULT531
SEMİNER
0
7,5
3
Zorunlu
ULT532
TEZ ÇALIŞMASI
0
30
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli
Program Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi