PSİ513


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişimde Psikolojik Değerlendirme PSİ513 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 110 152 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesine odaklanılmaktadır. Gelişimsel değerlendirme teorileri, tarihçesi, kullanılan temel testler (Wechsler Ölçekleri, RSPM, Stanfort Binet Zeka Testi, Bayley, Denver) ve ilişkili istatistiksel prensipler ele alınıp değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği Bu dersin amacı, çocukluk döneminde gelişimi değerlendirmeye yönelik olarak teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgiler ve sınırlılıklar hakında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Psikolojik ölçümlerdeki temel prensipleri tanımlama ve tartışabilme (Geçerlik, güvenirlik, standart puan). 2. Psikolojik ölçümler ile ilgili teorik, etik ve profesyonel konulara aşina olma 3. Yetişkinlik ve çocukluk döneminde sık kullanılan gelişimsel değerlendirmede kullanılan testleri uygulama, puanlama ve yorumlama becerisi kazanma 4. Yaptığı değerlendirmenin sonuçlarını sözelleştirebilme ve/veya rapor yazabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders 1-Psikolojik değerlendirmeye giriş
2. Hafta Psikolojik Değerlendirmenin Tarihçesi
3. Hafta Etik
4. Hafta Ölçme hakkındaki ilkeler: Geçerlilik, Güvenirlik, Hata ve Standardizasyon
5. Hafta Kişilik Testleri- Projective testler
6. Hafta Kişilik Testleri- Projective olmayan testler
7. Hafta Zeka Dğerlendirmesi -WISC-R
8. Hafta Zeka Dğerlendirmesi - Stanfort Binet
9. Hafta Zeka Dğerlendirmesi - RSPM
10. Hafta Gelişim Ölçekleri- Bayley Gelişim Enventeri
11. Hafta Gelişim Ölçekleri- Denver Gelişim Enventeri
12. Hafta Nöropsikolojik Dğerlendirme
13. Hafta Nöropsikolojik Dğerlendirme
14. Hafta Nöropsikolojik Dğerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cohen R. J. & Swerdlik M. E.(1999) PsychologicalTesting and Assessment (4th Ed), Boston: Mc Graw Hill Lezak MD (1997) Principles of neuropsychological assesment. In: Feinberg TE, Farah MJ (eds.), Behavioral neurology and neuropsychology. New York: McGrow-Hill. Savaşır I, Şahin N (1995) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları Raven JC,Court JH, Raven J (1992) Manual for Raven’s Standard Progressive Matrices. Oxford: Oxford Psychologists Pr.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

3

4

 

 

5

4

3

 

3

4

ÖÇ2

 

 

 

 

5

5

3

 

 

4

ÖÇ3

 

 

 

3

2

 

 

 

 

2

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek