Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans


Genel Bilgi

2012-2013 öğretim yılında açılan Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, kamu hukuku konularına yönelik dersler  içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli olarak tamamlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayanlar Kamu Hukuku alanında "Yüksek Lisans Derecesi" (Master of Laws (LL.M.)) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. 

Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Adaylar, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 24 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili
Program Kazanımları
İstihdam Olanakları

Kamu Hukuku Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız akademisyen olabileceği gibi, çeşitli kamu kurumları, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
HUK550
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
3
8
1
Zorunlu
HUK554
ANAYASA MAHKEMESİNE BASVURU USULLERİ VE BİREYSEL BASVURU
3
8
1
Zorunlu
HUK560
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA CEZA YARGISI
3
8
1
Seçmeli
HUK552
CEZA TEORİSİ
3
8
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli
Program Yöneticisi

Prof. Dr. Halil Cin

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi