Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz)


Genel Bilgi
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Kabul ve Kayıt Koşulları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bilim Dalı’nda Tezsiz Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezsiz programlarda Ales ve Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezsiz Yüksek lisans derecesini almak için ise 30 yerel kredilik ders yükü ile kredisiz “dönem projesi” çalışmasının başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dönem projesi yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezsiz programda 90 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. 

Program Profili
Program Kazanımları
İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO505
EKONOMİK ANALİZ
3
7.5
1
Zorunlu
ULT504
ULUSLARARASI LOJİSTİK
3
7,5
1
Zorunlu
ULT505
ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR
3
7.5
1
Zorunlu
İŞL507
SAYISAL YÖNTEMLER
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ULT502
ULUSLARARASI PAZARLAMA
3
7.5
2
Zorunlu
ULT506
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI
3
7.5
2
Zorunlu
İŞL510
FİNANSAL YÖNETİM
3
7.5
2
Seçmeli
ULT513
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
3
7.5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ULT510
KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE
3
7.5
3
Zorunlu
ULT512
ULUSLARARASI TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
3
7.5
3
Zorunlu
ULT530
DÖNEM PROJESİ
0
30
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli
Program Yöneticisi
Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi