PSİ505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İleri Sosyal Psikoloji PSİ505 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 30 120 192 3 8

Ders Sorumluları Prof.Dr. Orhan Aydın
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders temel sosyal psikoloji konularının lisans düzeyinden daha ayrıntılı ve ileri düzeyde incelenmesini içerir.
Dersin İçeriği Sosyal Algı, Tutumlar, Sosyal Etki, Gruplar ve Liderlik, Sosyal Kimlik, Gruplararası ilişkiler, Çekicilik, Saldırganlık, Özgecilik ve Olumlu Sosyal Davranışlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma teknikleri konunda ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Sosyal psikoloji ile ilgili temel kuramları, kavramları ve araştırmaları kapsamlı olarak tanımlayabilme 2- Sosyal psikoloji çalışmalarında kullanılan farklı araştırma yöntemleri ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olma 3- Kişinin davranışında grubun etkisinin ne olduğunun farkına varabilme 4-Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını güncel problemlerle ilişkilendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri
2. Hafta Sosyal Algı, Yükleme Kuramı ve İzlenim Oluşturma
3. Hafta Sosyal Biliş
4. Hafta Tutumlar: İçerik, Yapı ve İşlevler
5. Hafta Tutum Değişmesi: Etkileyici İletişim, İki Süreç Kuramları
6. Hafta Sosyal Etki: Uyma, Kabul Etme ve İtaat
7. Hafta Sosyal Etki: Etkileme Taktikleri, Azınlık Etkisi ve Sosyal Etki Kuramı
8. Hafta Gruplar: Grupların Oluşması ve Yapısal Özellikleri
9. Hafta Grup Performansını Etkileyen Etken ve Süreçler
10. Hafta Liderlik: Liderlik Kuramları, Liderlik ve Grup Performansı
11. Hafta Sosyal Kimlik: Gruplararası İlişkiler ve Önyargı
12. Hafta Kişilerarası İlişkiler: Özgecilik ve Olumlu Sosyal Davranışlar
13. Hafta Kişilerarası İlişkiler: Çekicilik ve Saldırganlık
14. Hafta Sosyal Psikolojinin Uygulama Alanları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Kitap: - Baumeister, R. F. and Finkel, E.J. (2010). Advanced social psychology: The state of the science.New York:Oxford University Press. - Kitap: - Baumeister, R. F. and Finkel, E.J. (2010). Advanced social psychology: The state of the science. New York: Oxford University Press. - Ayrıca; Annual Review of Psychology ve Advances in Experimental Social Psychology başlıklı seri kitaplar ile Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin ve benzeri kaynaklardan yer alan işlenen konuyla ilişkili makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

3

3

2

 

 

3

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

5

5

3

5

2

ÖÇ3

 

 

 

4

 

3

 

5

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

2

 

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük   2 Düşük   3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek