PSİ521


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uzmanlık Alan Uygulaması PSİ521 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
25 50 75 0 3

Ders Sorumluları Öğretim Elemanları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı çalışılan bilimsel alanla ilgili bir araştırmanın planlanıp etik kurallar çerçevesinde bu bu önerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders, tez aşamasında olan öğrencileri sorumlu öğretim üyesi ile beraber belirlenen bir konuda literatür taraması yapama ve bir araştırma deseni geliştirme ve araştırmanın planlanmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- İlgili literatür bilgisine ulaşabilme ve bu bilgiyi eleştirel olarak değerlendirebilme, 2- Bir araştırma deseni oluşturabilme, 3- Olası uygulama zorluklarına yönelik alternatif plan geliştirebilme, 4- Etik değer ve konuları dikkate alarak araştırma önerisini planlayabilme, 5- Hazırlanan öneriyi yazılı ver sözlü sunabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
2. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
3. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
4. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
5. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
6. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
7. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
8. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
9. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
10. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
11. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
12. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
13. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
14. Hafta Seçilen araştırma önerisine yönelik çalışmalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 50
Final (%)
Diğer (%) 50
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Konu ile ilgili litaratüre kapsamında her kaynak
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

3

5

 

5

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

 

 

4

5

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek