PSİ504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişimsel Yaklaşımlar II: Yetişkinlik ve Yaşlılık PSİ504 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 23 110 175 3 8

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Funda Kutlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemi ile ilgili gelişimsel sürecin ve ilgili klasik ve çağdaş kuramların tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders içeriğinde; ergenlikten yaşlılık dönemine kadar olan gelişimsel süreç ile ilgili kavram, kuram ve araştırmalar kapsanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin gelişim psikolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemi geçişlerini tanımlayabilme, 2- Ergenlik ve yetişkinlik dönemleri biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimini örüntülerini kavrayabilme, 3- Alanla ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kavrayabilme, 4- Güncel yaklaşım ve araştırma bulgularını sosyal politikalar açısından değerlendirebilme, 5- Alanla ilgili literatürü tarayabilme, rapor ve sunum hazırlayabilme, 6- Edindiği bilgileri araştırma ve uygulama alanında kullanabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanıtımı; Ergenlik nedir?
2. Hafta Ergenlik Dönemi; Doğası ve Tarihsel Süreçte Ergenlik
3. Hafta Ergenlik Dönemi; Biyolojik ve Bilişsel Gelişim
4. Hafta Ergenlik Dönemi; Sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi ve Sorunlar
5. Hafta Beliren Yetişkinlik; Yeni bir gelişim dönemi mi?
6. Hafta Beliren Yetişkinlik
7. Hafta Yetişkinlik Dönemi; Fiziksel gelişim, Biyososyal yaklaşım
8. Hafta Yetişkinlik Dönemi; Bilişsel Gelişim
9. Hafta Yetişkinlik; Sosyal, Duygusal ve Kişilik Gelişimi Dönemi
10. Hafta Yaşlılık; Başarılı Yaşlanma, Fiziksel Sorunlar, Bilişsel Gelişim
11. Hafta Yaşlılık; Sorunlar ve Ölüm
12. Hafta Öğrenci Sunumları
13. Hafta Öğrenci Sunumları
14. Hafta Öğrenci Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 50
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Santrock, J. W. (2012). Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi (Çev.Ed. Prof.Dr. Galip Yüksel). Ankara: Nobel Yayınevi. Santrock, J. W. (2010). Adolescence (13.ed.). New York: McGraw Hill Campanies. Arnett, J.J. (2012). Adolescent psychology around the world. New York: The Psychology Press Broderick, P.C. & Blewitt, P. (2006). The lifespan: Human development for helping professionals (2nd Ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. Whitbourne, S.K. & Sliwinski, M. (2012). The Wiley Blackwell hanbook of adulthood and aging. West Sussex, UK:Blackwell Publishing. Pickren, W.E., Dewsbury, D.A., & Wertheimer, M. (2012). Potraits of pioneers in deelopmental psychology. Psychology Press: UK Miller, P.H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları (çev. Zeynep Gültekin). Ankara: İmge Yayınevi. Durkin, K. (1995). Developmental Social Psychology: Fron Infancy to old ages. London: Blackwell. American Psychological Association (2010). Publication Manual (6thEd.).Washington, DC: American Psychological Association. NOT: Bu ders kapsamında haftalık konular ile ilgili çeşitli Türkçe ve İngilizce makaleler de okuma materyali olarak verilecektir.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

4

 

 

 

 

3

 

 

ÖÇ2

5

 

4

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

5

4

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

5

5

 

 

 

3

 

ÖÇ5

 

 

 

5

 

 

5

 

 

3

ÖÇ6

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek