PSİ520


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Psikolojide Seçme Konular II PSİ520 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 133 175 3 8

Ders Sorumluları Prof. Dr. Orhan Aydın
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders seçilen konuların daha ayrıntılı ve derinlemesine incelenmesini içermektedir
Dersin İçeriği Saldırganlık, kişilerarası çekicilik ve yakın ilişkiler, özgecilik ve yardım etme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma teknikleri konunda ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Sosyal psikolojinin araştırdığı ve uygulandığı özel konuları tanımlayabilme 2- İnsan sosyal davranışını çok disiplinli (biyoloji, antropoloji, sosyal/bilişsel psikoloji vb.) bir perspektiften ele alabilmek 3- Sosyal ortamın insan davranışını nasıl etkilediğini açıklayabilme 4- Sosyal psikolojinin teorik bilgi, kavram ve araştırmalarının günlük yaşamdaki yaşantılarla ilişkilendirebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Saldırganlık: Tanımlar ve Temel kavramlar
2. Hafta Saldırganlık kuramları: İçgüdü kuramları
3. Hafta Saldırganlık kuramları: Biyolojik, genetik ve evrimsel yaklaşımlar
4. Hafta Saldırganlık kuramları: Sosyal öğrenme ve engellenme-saldırganlık kuramları
5. Hafta Saldırganlıkta bireysel farklılıklar
6. Hafta Kişilerarası çekicilik: Tanımlar ve Kavramlar
7. Hafta Çekicilikte rol oynayan etkenler
8. Hafta Çekiciliği açıklayan kuramlar: Pekiştirme, mübadele, yatırım ve hakçalık kuramları
9. Hafta Yakın ilişkiler: Tanım ve Kavramlar
10. Hafta Cinsiyet farklılıkları: Evrimsel ve sosyo-kültürel yaklaşımlar
11. Hafta Özgecilik ve yardım etme:Tanımlar ve kavramlar
12. Hafta Özgecilik ve yardım etme : Evrimsel ve sosyo-kültürel açıklamalar
13. Hafta Yardım etme ve duygular
14. Hafta Yardım etmede bireysel farklılıklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Articles selected from recent issues of Annual Review of Psychology, Advances in Experimental Social Psychology, Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Psychological Bulletin, Psychological Review.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

4

4

5

3

3

 

4

3

 

ÖÇ2

3

 

4

5

 

4

2

5

4

 

ÖÇ3

 

 

 

3

2

3

 

4

 

 

ÖÇ4

 

 

 

4

4

 

 

4

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek