PSİ510


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular PSİ510 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 33 100 175 3 7

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Melisa EBEOĞLU DUMAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, gelişim psikolojisi alanındaki güncel araştırma konuları ve bulguların kuramsal ve yöntemsel olarak incelemesi ve değerlendirilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders içeriğinde; gelişim psikolojisi alanındaki çalışma alanlarının tanınması, gelişimsel değişime yön veren mekanizmaların biyolojik/fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim yelpazesinde irdelenmesi, sosyal politika geliştirmeye yönelik olarak bulguların değerlendirilmesi içerilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma teknikleri konunda ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Gelişim Psikolojisi alanının kuramsal tarihini kavrayabilme, 2- Güncel araştırma alanlarını tanıyabilme, 3- Güncel araştırma bulgularının alandaki uygulamalar açısından değerlendirebilme, 4- Güncel araştırma ve yaklaşımları sosyal politikalar açısından değerlendirebilme, 5- Edinilen bilgilerle alana özel programlar geliştirebilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders içerik, işleniş ve önemi
2. Hafta Gelişim Psikolojisi kavram ve kuramlarına genel bakış
3. Hafta Gelişim Psikolojisi kavram ve kuramlarına genel bakış
4. Hafta Gelişimde Risk ve Sağlamlık ile ilgili faktörler
5. Hafta İnsan gelişim sürecinde kültürün rolü
6. Hafta İnsan gelişim sürecinde kültürün rolü
7. Hafta Birey olarak çocuk: mizaç, duygu, benlik ve kişilik
8. Hafta Çocuk ve ebeveyn ilişkisi
9. Hafta Çocuk ve akran ilişkisi
10. Hafta Birey olarak ergen: Ergenlikte gelişim
11. Hafta Ergenlik dönemine güncel yaklaşımlar
12. Hafta Beliren yetişkinlik Nedir?
13. Hafta Yetişkinlik: Gelişimsel Yaklaşım
14. Hafta Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bornstein, M.H. & Lamb, M.E. (2011). Developmental Science: An advanced texbook (6th. ed.). Psychological Press: London Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi (çev. Okhan Gündüz). Kaktüs: İstanbul. Santrock, J. (2006). Life-span development (11th. Ed.). New York: McGraw Hill Company. Gander, M. J. & Gardiner, H. W.(2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi (yayına hazırlayan Prof. Dr. Bekir Onur). Ankara: İmge Kitabevi. Pickren, W.E., Dewsbury, D.A., & Wertheimer, M. (2012). Potraits of pioneers in deelopmental psychology. Psychology Press: UK Goswami, U. (2009). Cognitive development: The learning brain (2nd.ed.). Psychology Press: UK Miller, P.H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları (çev. Zeynep Gültekin). Ankara: İmge Yayınevi. Piaget, J. (2005). Çocuğun gözüyle dünya. Ankara: Dost Yayınları. Piaget, J. (2007). Çocukta dil ve düşünce. Ankara: Palme Yayıncılık. Piaget, J. (2007). Çocukta Karar verme ve akıl yürütme. Ankara: Palme Yayıncılık Oakley, L. (2004). Cognitive Development. London: Routledge. Durkin, K. (1995). Developmental Social Psychology: Fron Infancy to old ages. Blackwell: London. Broderick, P.C. & Blewitt, P. (2006). The lifespan: Human development for helping professionals (2nd Ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. American Psychological Association (2001). Publication Manual (5thEd.). American Psychological Association. Bu ders kapsamında haftalık konular ile ilgili çeşitli Türkçe ve İngilizce makaleler de okuma materyali olarak verilecektir.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ3

 

3

4

 

3

 

 

5

3

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek