PSİ525


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Suç Alanında Seçme Konular PSİ525 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 33 100 185 3 7

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders suç, sapma ve suçluluk hakkındaki temel teorik perspektifleri, suç türlerini ve suç sapma olgusundaki önemli amprik metodları tanıtır.
Dersin İçeriği Bu ders suç ve suçluluğun tanımı, suç türleri, suç kontrolü, ceza ve cezalandırma, sosyal kontrol, kadın ve erkek suçluluğu, sapma ve kitle iletişimi, aile içi şiddet, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili kuramsal ve amprik araştırmaların incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Öğrenciler kriminoloji ve suç sosyolojisi alanlarının temel kavramlarını, bu alandaki kuramları ve araştırma yöntemlerini tanır. 2-Öğrenciler sapma ve suçun çeşitli formları hakkında varolan önemli araştırma metodlarını bilir. 3-Suç ve sapma alanında var olan sorunlara ilişkin araştırma yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Suç ve suçluluğun tanımı
2. Hafta Suç ve sapmaya ilişkin teoriler
3. Hafta Suç ve sapmaya ilişkin teoriler
4. Hafta Ceza ve ceza adalet sistemi
5. Hafta Cinsiyet ve suç
6. Hafta Adam öldürme
7. Hafta Gençlik suçluluğu
8. Hafta Beyaz yaka suçluluğu
9. Hafta Organize suçlar
10. Hafta Sapma ve kitle iletişimi
11. Hafta Suç kontrolü
12. Hafta Suç kontrol teorileri
13. Hafta Suç psikolojisi
14. Hafta Mağdur ve mağduriyet
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cohen, Stanley. (1985). Visions of Social Control. Cambridge: Polity Press Foucault, Michel. (2000 ). Hapishanenin Doğuşu. Ankara: İmge Kitabevi İçli, Tülin. (1998). Kriminoloji. Ankara: Bizim Büro Basımevi Nelken, David. (1994). The Future of Criminology. Londra: Sage Publication. Sheley, Joseph H. (1991). Criminology. Belmont: Wadsworth Publishing Siegel, Larry. (1989). Criminology. St. Paul: West Publishing Young, Jock. (1999). Exclusive Society. Londra Sage Publication
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

2

3

3

3

3

 

3

3

 

 

ÖÇ2

 

 

3

4

4

4

4

4

3

4

ÖÇ3

 

4

3

4

4

4

4

4

3

4

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek