Kamu Hukuku Tezsiz


Genel Bilgi
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Program Kazanımları
İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
HUK 524
Ceza Hukukunda Okulların Etkisi
3
7.5
1
Zorunlu
HUK 554
Anayasa Mahkemesine Başvuru Usulleri ve Bireysel Başvuru
3
7.5
1
Zorunlu
HUK 563
İdarenin Sorumluluğu
3
7.5
1
Zorunlu
HUK 565
Vergi Yargılaması Hukuku
3
7.5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HUK 520
Feminist Hukuk Teorisi
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 522
Kamu İhaleleri ve Kamu İhale Sözleşmeleri
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 527
İdarenin Yargı Dışı Denetim Yolları
3
7.5
2
Zorunlu
HUK 577
Ceza Usul Hukukunda Kanun Yolları
3
7.5
2
Zorunlu
HUK540
SUÇ GENEL TEORİSİ
3
7,5
2
Zorunlu
HUK576
Ceza Muhakemesinde Gizli Koruma Tedbirleri
3
7,5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HUK 530
Dönem Projesi
0
30
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli
Program Yöneticisi
Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi