PSİ518


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişimsel Psikopatoloji PSİ518 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 133 175 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Patolojilerin farklı yaş ve gelişim aşamalarında farklı şekillerde kendini ortaya çıkabileceğini anlamaya ve çocuk psikopatolojisine gelişimsel perspektiften bakabilmeye odaklanılmaktadır. Bu bakış açısıyla ders çocukluk ve ergenlik dönemi ruh sağlığı hastalıklarının değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisi ile ilgili temel konuları içermektedir.
Dersin İçeriği Bu derste patolojilerin farklı yaş ve gelişim aşamalarında farklı şekillerde ortaya çıktığını kabul edilmekte ve gelişimsel bakış açısıyla çocuk psikopatoloji ele alınmaktadır. Bu amaçla çocuk ve ergenlerde görülen major psikopatolojilerde; risk faktörleri, koruyucu etmenler, prognozu belirleyen faktörler gibi kavramları inceleyerek bilgiler entegre edilmektedir. Bunlardan bazıları: gelişimsel bozukluklar, yıkıcı davranım bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar yeme bozukluğudur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin çocukluk dönemi pskopatolojileri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1.Çocuklara normal ve anormal gelişimsel süreci anlamada biyopsikososyal bakış açısından yararlanabilme 2.Çocuk ruh sağlığı ve hastalıklarını nasıl kavramsallaştırıldığı, değerlendirildiği ve tedavi edildiğini inceleme 3. Bu bozuklukların yaşam boyu gözleniyor olduğu bilgisinde hareketle gelişimsel faktörler ile ilişkisini kavrama 4. Bu bozukluklar ile ilgili literatürde yer alan araştırma sonuçları hakkında bilgi sahibi olma 5. Bu bozuklukların gelişimi, teşhisi, klinik görünümü ve tedavisi de rol oynayan faktörler hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Normal Gelişim
2. Hafta Normal Gelişimde Risk Faktörleri
3. Hafta Çocuk ve Ergen Psikopatolojide Yaşam Boyu Gelişim (Tanı, Değerlendirme)
4. Hafta Çocuk Psikopatolojide Sınflama(Temeller ve Modeller)
5. Hafta Gelişimsel Psikopatolojide Araştırma Yöntemleri
6. Hafta Gelişimsel Bozukluklar: Zihinsel Gerilik ve Öğrenme Güçlüğü
7. Hafta Bağlanma ve Bebeklik Dönemindeki Bozukluklar
8. Hafta Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu,)
9. Hafta Yıkıcı Davranım Bozuklukları(Dikkat Eksikliği Hiperkativite Bozukluğu, )
10. Hafta Yıkıcı Davranım Bozuklukları(Davranım Bozukluğu, Kaşıt Olma Bozukluğu)
11. Hafta Yeme Bozuklukları
12. Hafta Cinsel Kimlik Bozukluğu/ Çocuk İstismarı
13. Hafta Psikolojik Müdahale
14. Hafta Psikolojik Müdahale
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aysev Soykan A., Taner Işık Y (Ed.)(2007) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul: Golden Print. Martin A., Volkmar FR., Lewis M (2007). Lewis's Child and Adolescent Psychiatry: A. Comprehensive Textbook.Colombia: Wolters Kluver I Lippincott Williams & Wilkins Wilmshurs L. (2005). Essentials of Child Psychopathology. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

 

3

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 

4

5

3

 

 

2

 

 

ÖÇ4

 

 

 

5

4

3

4

2

2

4

ÖÇ5

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek