PSİ506


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gözlem ve Görüşme Teknikleri PSİ506 Psikoloji (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 133 175 3 7

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan gözlem ve görüşme tekniklerini tanıtmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Gözlem ve görüşme, psikolojinin farklı alt alanlarında ve araştırmalarda kullanılan tekniklerdir. Bu ders kapsamında, gözlem ve görüşme teknikleri ve türleri tanıtılacak; farklı özellik taşıyan kişiler ve gruplarda bu tekniklerin kullanımı üzerinde durulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin gözlem ve görüşme teknikleri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Gözlem ve görüşme tekniklerini psikoloji araştırmalarında yöntem olarak tanımlayabilir 2. Psikolojinin farklı uygulama alanlarında gözlem ve görüşme tekniklerini kullanma becerisi kazanır 3. Farklı nitelikte kişilerle ve gruplarla psikolojik görüşme ve gözlem yapma becerisi kazanır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, dersin tanıtımı
2. Hafta Yöntem olarak gözlem ve görüşme
3. Hafta Farklı gözlem türleri
4. Hafta İletişim aracı olarak görüşme
5. Hafta Görüşme türleri (bilgi toplama, bilgi verme, kişisel yardım)
6. Hafta Görüşme türleri (yapılandırılmış-yapılandırılmamış, yönlendirici-yönlendirici olmayan)
7. Hafta Farklı kişilerle görüşme (çocuklar ve travma mağdurları)
8. Hafta Grupla görüşme
9. Hafta Psikolojik danışma görüşmesi
10. Hafta İş yaşamında görüşme
11. Hafta Adli psikolojik görüşme
12. Hafta Araştırmalarda görüşmenin kullanılması
13. Hafta Güvenirlik ve geçerlik konuları
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Özgüven İE (1980). Görüşme İlke ve Teknikleri. Ankara, ileri Matbaası 2. Egan G (2010) Psikolojik Danışma Becerileri. İstanbul, Kaknüs Yayınları 3. Selltiz C, Wrightsman LS, Cook SW (1976). Research Methods in Social Relations, 3rd edition. New York, Holt, Rinehart and Winston 4. Lin N (1976). Foundations of Social Research. New York, McGraw-Hill
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

3

5

 

4

5

4

2

4

4

3

ÖÇ2

2

 

2

2

3

3

2

4

5

4

ÖÇ3

2

 

2

2

2

4

2

5

5

4

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek