RPOS008


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okulda Ruh Sağlığı RPOS008 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Kılıç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Okul ortamında eğitim-öğretim etkinliklerini etkileyen, öğrenciden veya çevreden kaynaklanabilecek etmenleri ele alıp, bunların öğrenci ruh sağlığı üzerinde nasıl etkili olabileceğini incelemektir.
Dersin İçeriği Çocuk ve Ergen gelişimi, ruh sağlığı, ruh sağşlığını etkileyen etmenler, çocuk ve ergenlerde görülebilecek olumsuz davranışlar, okulda ruh sağlığını etkileyebilecek etmenlerle baş etme, okul ortamında ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara müdahale teknikleri oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Ruh sağlığını tanımlar; ruh sağlığı yerinde olan bireylerin özelliklerini betimler; normal ve normal dışı davranış ölçütlerini bilir. 2.Ruh sağlığını etkileyen genetik, biyolojik ve psiko-sosyal etmenleri açıklar. 3.Çeşitli kuramsal yaklaşımların, duygusal ve davranışsal bozuklukların nedenlerine ve düzeltilmesine ilişkin görüşlerini açıklar. 4.Çocuklarda görülen çeşitli duygusal ve davranışsal sorunların belirtilerini bilir. 5.Çocuklarda görülen çeşitli duygusal ve davranışsal sorunların nedenlerini açıklar. 6.Çocukluk döneminde ruh sağlığını yetişkinlik döneminden farklı kılan özellikleri betimler. 7.Çocuklarda görülen çeşitli duygusal ve davranışsal sorunların önlenmesi ve düzeltilmesi konusunda aile ve öğretmenlere yönelik önerileri tartışır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Dersin Tanıtımı
2. Hafta Ruh sağlığının tanımı ve ilişkili kavramlar
3. Hafta Psikolojik ekollere göre ruh sağlığı
4. Hafta Psikolojik ekollere göre ruh sağlığı
5. Hafta Psikolojik ekollere göre ruh sağlığı
6. Hafta Psikolojik ekollere göre ruh sağlığı
7. Hafta Okulda ruh sağlığını etkileyen faktörler
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Okulda ruh sağlığı ve insancı eğitim anlayışı
10. Hafta Gelişim dönemlerine göre okulda ruh sağlığı
11. Hafta Gelişim dönemlerine göre okulda ruh sağlığı
12. Hafta Bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler ve ruh sağlığı ilişkisi
13. Hafta Bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler ve ruh sağlığı ilişkisi
14. Hafta Dersin kapanışı: Soru-Cevap
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi