RPOS001


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk İstismarı ve İhmali RPOS001 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 80 108 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Çocuk haklarının öğrenilmesi ve çocuk ihmal ve istismarı olgusunun bu perspektiften ele alınarak tanınması, önlenmesi.
Dersin İçeriği Çocukluk kavramının gelişimi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin incelenmesi, istismar ve ihmalin çeşitli yönlerden incelenerek, tanınması ve önlenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Çocuk Hakları, çocuk istismar ve ihmali alanlarıyla ilgili elde edeceği kazanımlar: 1. Çocukluk kavramının tarihsel gelişimini açıklar. 2. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ait maddeleri genel hatları ile söyler. 3. Çocuk hakları konusunda uygulamalardaki olumlu ve olumsuz durumları tanımlar. 4. Çocuk istismarına dair tanım, öncül ve sebepleri açıklar. 5. Çocuk istismarını önleyici tedbileri açıklar. 6. Çocuk ihmaline dair tanım, öncül ve sebepleri açıklar. 7. Çocuk ihmalini önleyici tedbileri açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocukluk nedir? Çocukluğun tarihçesi.
2. Hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi
3. Hafta Çocuk istismarı ve ihmaline kuramsal bakış
4. Hafta İstismar nedir?
5. Hafta İstismarı nasıl tanırız? Etkileri nelerdir?
6. Hafta Ihmal nedir?
7. Hafta Ihmali nasıl tanırız? Etkileri nelerdir?
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Koruyucu önlemler (Psiko eğitsel ve yönetsel yaklaşımlar)
10. Hafta İstismar ve ihmal haberlerinin analizi
11. Hafta Mağdur çocukla ilk görüşme
12. Hafta Mağdur çocuğa psikososyal müdahale
13. Hafta Çocuk istismarı ve çocuk ihmalinde hukuki süreçler
14. Hafta Genel değerlendirme (Makale inceleme çalışması)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yıldırım Doğru, S., Durmuşoğlu Saltalı, N., Budak, O., Konuk Er, R. (2014). Çocuk Hakları ve Koruma. Eğiten Kitap. UNİCEF. (2004). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Sanay, B. (2018). Kardeşini doğurmak. İstanbul: Doğan Egmont Yay. ve Yap. Perry, B. Szalavitz, M. (2017). Köpek gibi büyütülmüş çocuk. (Çev: B.S. Haktanır). İstanbul: Koridor Yay. Onur, B. (1994). Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu Kitabı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

5