RPAS 004


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği RPAS 004 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Dr.Öğrt.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adlı dersin amacı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan incelemek ve toplumdaki toplumsal cinsiyet eşitliği sürecini anlayabilmektir.
Dersin İçeriği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adlı ders, toplumsal cinsiyet ve ilişkili kavramları, kuramlar ve modelleri, cinsiyet rollerini, kalıp-yargıları, bu konularda yapılan araştırmaları, toplumsal cinsiyet ve eğitim arasındaki ilişkiyi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanan gelişmeleri incelemeyi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarını tanımlar. 2. Toplumsal cinsiyet rollerini, kalıpyargıları öğrenir ve tartışabilir. 3. Cinsiyete dayalı eşitsizliğin kültürel ve tarihsel altyapısını anlar. 4. Toplumsal cinsiyet anlayışını çağdaş gelişmeler ışığında değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Toplumsal cinsiyet ve ilişkili temel kavramlar
3. Hafta Toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar
4. Hafta Toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar
5. Hafta Toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar
6. Hafta Toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar
7. Hafta Toplumsal cinsiyet kalıp-yargıları, önyargıları ve cinsiyet ayırımcılığı
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Cinsiyet kalıp-yargılarının ve cinsiyet rollerinin sonuçları
10. Hafta Cinsiyet kalıp-yargılarının ve cinsiyet rollerinin sonuçları
11. Hafta Cinsiyet kalıp-yargılarının ve cinsiyet rollerinin sonuçları
12. Hafta Toplumsal cinsiyet ve eğitim
13. Hafta Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanan gelişmeler
14. Hafta Tartışma konusu: Toplumsal cinsiyet ve psikolojik danışma süreci Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar (1) Dökmen, Z. Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitapevi. (2) Donovan, Josephine. Feminist Teori. İstanbul: İletişim Yayınları. (3) Şahin, M. (2018). Türkiye’de Erkekliğin Dönüşümü: Eğitim, Kültür, Etkileşim. Ankara: Siyasal Yayınları. (4) güncel haber materyalleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

3

5

1

4

4

2

1

1

1

3

-

-

-

3

1

-

-

-

5

5

-

1

ÖÇ 2

3

5

3

4

4

3

1

1

1

3

-

-

-

3

1

-

-

-

5

5

-

1

ÖÇ 3

3

5

4

4

5

3

1

1

1

3

-

-

-

3

1

-

-

-

5

5

-

1

ÖÇ 4

3

5

1

5

5

4

2

1

1

3

-

-

-

3

1

-

-

2

5

5

-

1

Katkı düzeyi:

1: Çok düşük;            2: Düşük;            3: Orta;            4: Yüksek;            5: Çok yüksek