GKS 008


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İnsan İlişkileri ve İletişim GKS 008 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Z.Gülden Bilal
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Dersin amacı, psikolojik danışman adayı öğrencilere kişilerarası ilişkiler ve iletişim konusunda gerekli olan yeterli bilgi, anlayış teknik ve uygulama becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Kişilerarası ilişkilerin tanımı, ilgili kuramsal yaklaşımlar, gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler, kişilerarası ilişkilerde etkili faktörler, cinsiyet ,cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler ,kendini açma , iletişim hata ve engelleri ,iletişim becerileri , iletişim ve çatışma, kültürlerarası farklılaşma açısından insan ilişkileri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler, 1. İletişim ve insan ilişkileri konusunda gerekli bilgi sahibi olur 2. Öğrendiklerini insan ilişkilerinde kullanabilir 3. Konuya ilişkin teori ve yöntemleri açıklayabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş. İletişimin tanımı ve sınıflandırması
2. Hafta Kişilerarası iletişimle ilgili kuramsal yaklaşımlar
3. Hafta Kişilerarası iletişimle ilgili kuramsal yaklaşımlar
4. Hafta Gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler
5. Hafta Kişilerarası iletişimde etkili olan faktörler
6. Hafta Kişilerarası iletişimin başlangıcı ve gelişimi
7. Hafta Cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası iletişim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İletişim becerileri
10. Hafta Kişilerarası iletişimde kendini açma
11. Hafta İletişim hataları ( iletişim engelleri-olumsuz iletişim)
12. Hafta Kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları
13. Hafta Kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları
14. Hafta Kültürlerarası farklılaşma yönünden insan ilişkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dökmen , Üstün ( 2016 ) İletişim Çatışmaları ve Empati 45.Baskı. İstanbul, Sistem Yayıncılık Kaya, Alim (2019) İnsan İlişkileri ve İletişim 14. Baskı , Ankara ,Pegem Akademi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi