RPOS004


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi RPOS004 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin; özel yetenekli bireyleri tanınmasını, özel yetenekli bireylerin psikolojik ve eğitsel ihtiyaçlarını belirleyerek, uygun yaklaşım geliştirmelerini amaçlar.
Dersin İçeriği Özel yetenekli ve üstün zekalı çocukların temel özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan ölçeklerin tanıtılması, özel yetenekli çocuklara uygun önleyici RPD hizmetleri, bireysel eğitim ve danışma programı hazırlamada dikkat edilecek hususlar ve uygulama örneklerinin tanıtımı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler, 1. Özel yetenek kavramını açıklar. 2. Özel yeteneğin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri söyler. 3. Özel yetenekli çocukların özelliklerini söyler. 4. Özel yetenekli çocukların psikolojik ihtiyaçlarını tespit eder. 5. Özel yetenekli çocukların psikolojik ihtiyaçlarına uygun danışmanlık verir. 6. Özel yetenekli çocukların eğitsel ihtiyaçlarını tespit eder. 7. Özel yetenekli çocukların eğitiminde kullanılan yöntemleri tanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Zeka kavramı nedir?
2. Hafta Özel yetenek kavramı nedir?
3. Hafta Özel yeteneği açıklayan kuramlar.
4. Hafta Özel yetenekli çocukların gelişimi ve özellikleri
5. Hafta Özel yeteneğin tanılanmasında kullanılan yöntemler
6. Hafta Özel yeteneklilerin eğitiminde tarihsel süreç
7. Hafta Özel yeteneklilerin eğitimsel ihtiyaçları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Özel yeteneklilerin eğitiminde kullanılan yöntemler
10. Hafta İki kere özel olmak
11. Hafta Özel yeteneklilerde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
12. Hafta Özel yeteneklilerde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
13. Hafta Özel yetenekli çocukların aileleri ile çalışmak
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yılmaz, D. (2015). Üstün yetenekliler için psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Gür, Ç. (2017). Eğitimsel ve sosyal-duygusal bakış açısıyla üstün yetenekli çocuklar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ 6

ÖÇ 7

PY1

 2

 

 

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

 

 

 

PY3

 

 

3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

5

 

 

 

PY5

 

 

 

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

 

 

 

PY7

 

4

 

 

 

 

 

PY8

 

4

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

4

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

5