MBS017


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okul Dışı Öğrenme Ortamları MBS017 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Okul dışı öğrenme ortamları dersi ile informal öğrenme ortamlarının öğrenmedeki yeri ve önemine ilişkin farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” adlı ders informal öğrenme ve informal öğrenme ortamlarının okul dışı öğrenmedeki yeri ve önemine odaklanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayanların şu kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. İnformal öğrenme ve informal öğrenme ortamlarını tanımlar. 2. İnformal öğrenme ortamlarının okul dışı öğrenmedeki yerini açıklar. 3. Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyallerini açıklar. 4. Okul dışı öğrenme etkinlik uygulama aşamalarını (planlama, uygulama, değerlendirme) açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Tanımı ve Hedefleri
2. Hafta Okul dışı eğitim (informal öğrenme) ve öğrenme kavramları
3. Hafta İnformal öğrenme ortamlarının okul dışı öğrenmede yeri
4. Hafta Okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi
5. Hafta Okul dışı öğrenmede etkinlik uygulama aşamaları ve karşılaşılabilecek güçlükler
6. Hafta Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri
7. Hafta Okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim materyalleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, bilişim teknolojileri)
10. Hafta Okul dışı öğrenme ortamları (planetaryumlar, bilim kafeler, hayvanat bahçeleri)
11. Hafta Okul dışı öğrenme ortamları (akvaryumlar, millî parklar, botanik bahçeleri)
12. Hafta Okul dışı öğrenme ortamları (doğa eğitimi ve doğa okulları)
13. Hafta Okul dışı öğrenme ortamları (sanat galeri, sağlık kuruluşları)
14. Hafta Okul dışı öğrenme ortamları (sanayi kurum ve kuruluşları, spor merkezleri)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Okul Dışı Öğrenme Ortamları. Editör: Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen. Pegem Akademi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi