MBZ 210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Eğitim Tarihi MBZ 210 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğrt.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Türk tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar geçen sürede eğitim sisteminin öğretilmesi, değişik dönemlerde uygulanan eğitim politikalarının başarılı ve başarısız yönlerinin gösterilmesi, eğitim sistemimizin sorgulanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Türk Eğitim Tarihi adlı ders, Türk tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar geçen sürede eğitim etkinliğinin öğretilmesi ve kurumsal yapısının tanıtılmasını, öğrenilen bilginin toplumsal sorunlarla sentezlenmesini, eğitim tarihini bilmenin ve onu anlamanın geleceğin inşa edilebilmesindeki rolünün farkına varılmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Türk eğitiminin İslamiyet öncesinden günümüze nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini tanır. 2. Toplumsal sorunlara eğitim yolu ile çözüm üretme çabasındaki düşünceleri ve akımları tanır. 3. Eğitim tarihini bilmenin ve sentezleyebilmenin geleceğin inşasındaki önemini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı: Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları
2. Hafta İlk Türk devletlerinde eğitim: Hunlar, Göktürkler, Uygurlar
3. Hafta İlk Müslüman Türk devletlerinde eğitim: Karahanlılar, Selçuklular, Anadolu Beylikleri
4. Hafta Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi
5. Hafta Osmanlı Devleti’nde eğitim: Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri
6. Hafta Osmanlı Devleti’nde eğitim: Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu: Tanzimat Dönemi
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Osmanlı Devleti’nde eğitim: Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu: Meşrutiyet Dön.
9. Hafta Osmanlı Devleti’nde eğitim: Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu: Meşrutiyet Dön.
10. Hafta Osmanlı Devleti’nde eğitim: Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu: Milli Müc.Dönemi
11. Hafta Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi
12. Hafta Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi
13. Hafta Osmanlı ve Anadolu coğrafyası dışındaki Türk Devletlerinde eğitimin seyri 21.yy’da Türk dünyasında eğitim: ortak hedefler, dil, ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları
14. Hafta Dersin kapanış Tartışması: Başlangıçtan bugüne öğretmen yetiştirme süreci
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ana Kaynak: Doğan, İsmail. (2018). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Ek Kaynaklar: Gencer, Mustafa. Jöntürk Modernizmi ve Alman Ruhu: 1908- 1918 Dönemi Türk-Alman İlişkileri ve Eğitim. İletişim Yay. Gündüz, Mustafa. Maariften Eğitime: Tanzimat’tan Cumhuriyete Eğitim Düşüncesinde Dönüşüm. Doğu-Batı Yayınları. Üstel, Füsun. “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II.Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi. İletişim Yayınları. Somel, Selçuk Akşin. Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908): İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin. İletişim Yay.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi