RPDZ 103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kültürel Antropoloji RPDZ 103 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - 80 108 2 4

Ders Sorumluları Dr.Öğrt.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin farklı kültürleri ve uygulamalarını tanıyarak kendi sosyal çevrelerini çok boyutlu olarak yorumlayıp anlaması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği “Kültürel Antropoloji” adlı ders, insanın kültürle etkileşimini çeşitli tarihsel süreçlerde ve coğrafyalarda incelemeyi ve tartışmayı içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Analitik düşünme becerisi edinir. 2. Farklı kültürleri tanır ve entelektüel bakış açısı kazanır. 3. Farklı kültürlerin iç-içe geçmişliğini bilir ve insan haklarına yönelik bir derinliğe sahip olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Antropolojinin temel kavramları ve kültür kavramı
3. Hafta Kültürel antropolojinin tarihçesi ve insan kültürünün başlangıcı
4. Hafta Kültürel değişme – Kültür ve değerler
5. Hafta Kültürün toplumsal altyapı ile ilişkisi (dil, ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi)
6. Hafta Grupların oluşumu: Cinsellik ve evlilik
7. Hafta Grupların oluşumu: Aile ve ev halkı
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Grupların oluşumu: Akrabalık ve soy sistemleri
10. Hafta Sosyal organizasyonlar ve törenlerin simgesel anlamı
11. Hafta Kültürün toplumsal üstyapıyla ilişkisi (Din ve eğitim antropolojileri)
12. Hafta Kültürün toplumsal yapıyla ilişkisi (iletişim, edebiyat, hukuk, siyaset, sosyoloji)
13. Hafta Değişim ve gelecek: Değişim süreçleri (kitle iletişim araçları)
14. Hafta Değişim ve gelecek: Küresel sorunlar, yerel tepkiler ve antropolojinin rolü Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Harari, Yuval Noah. (2015). Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens. Kolektif Kitap. Harari, Yuval Noah. (2016). Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi. Kolektif Kitap. Haviland, William A; Prins, Harald E.L; Walrath, Dana; McBride, Bunny. “Kültürel Antropoloji”. Kaknüs Yayınları. Lavenda, Robert H.; Schultz, Emily A. (2017). Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar. (Çev. D. İşler, O. Hayırlı). DoğuBatı Yayınları. Malinowsky, Bronislaw. (2016). Bilimsel bir kültür teorisi. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. Ders sürecinde bahsedilen çeşitli kaynaklar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

-

5

2

4

1

-

-

1

-

5

-

-

-

-

2

2

-

-

5

5

-

3

ÖÇ 2

-

5

3

4

1

-

-

1

-

5

-

-

-

-

3

2

-

-

5

5

-

3

ÖÇ 3

-

5

3

4

1

-

-

1

-

5

-

-

-

-

3

2

-

-

5

5

-

3

Katkı düzeyi:

1. Çok düşük;          2: Düşük;          3: Orta;          4: Yüksek;          5: Çok yüksek