RPDZ 201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisi 2 RPDZ 201 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 80 108 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Kılıç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Genç yetişkinlik döneminin başlangıcından yaşamın sonuna kadar insanın geçirdiği normal gelişim aşamalarının ve bu aşamalarda ortaya çıkabilecek sorunların incelenmesi.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 1. Genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin temel özelliklerini bilir. 2. Genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine özgü gelişim görevlerini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yetişkinliğe Geçiş
2. Hafta Genç Yetişkinlik Döneminin Temel Özellikleri
3. Hafta Genç Yetişkinlik Dönemine Özgü Gelişim Görevleri
4. Hafta Orta Yetişkinlik Döneminin Temel Özellikleri
5. Hafta Orta Yetişkinlik Dönemine Özgü Gelişim Görevleri ve Karşılaşılan Sorunlar
6. Hafta Orta Yetişkinlikte Bedensel, Bilişsel ve Kişilik Gelişimi
7. Hafta Orta Yetişkinlikte Psikososyal Gelişim
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Emeklilik ve Getirdiği Sorunlar (Orta Yaş Krizi/Bunalımı)
10. Hafta Yaşlılık Döneminin Temel Özellikleri
11. Hafta Yaşlılık Dönemine Özgü Gelişim Görevleri
12. Hafta Yaşlılık Döneminde Fiziksel, Ruhsal, Sosyal ve Kişilik Gelişimi
13. Hafta Yaşlılıkta Engeller ve Fırsatlar
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bacanlı, H. & Işık, Ş. (2018). Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi. Baymur, F. (1993). Genel Psikoloji. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi. İstanbul: İnkılâp Kitapevi. Beauvoir, S. (1991). Olgunluk Çağı-I. Betül Onursal (Çev.) İstanbul: Payel Yayınları. Beauvoir, S. (1991). Olgunluk Çağı-II. Betül Onursal (Çev.) İstanbul: Payel Yayınları. Beauvoir, S. (1970). Yaşlılık-II. Betül Onursal (Çev.) İstanbul: Milliyet Yayın Ltd. Yayınları Çelen, N. (2007). Ergenlik ve Genç Yetişkinlik-Bir Yaşam Süreci. İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim. Duben, A. (2018). Yaşlanma ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açıları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kılıç, M. (2013). Gerçek Yaşam Tadında: Gelişim Dönemleri-3. Ankara: Pegem Akademi. Onur, B. (1997). Gelişim Psikolojisi-Yetişkinlik Yaşlılık Ölüm. Ankara: İmge Kitapevi. Santrock, J. (2012). Yaşam Boyu Gelişim-Gelişim Psikolojisi. Galip Yüksek (Çev. Ed.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Schipper, M. ( 2010). Erkek Acı Çeker Kadının Ruhu Duymaz-Dünya Dillerinden Atasözleriyle Kadınlar. İstanbul: NTV Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi