RPDZ 104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Fizyolojik Psikoloji RPDZ 104 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki olgu ve kavramlara etki eden fizyolojik süreçlerin tanınması.
Dersin İçeriği Genel sistem fizyolojisi, sinir sisteminin detaylı olarak incelenmesi ve çeşitli bozuklukların fizyolojik olarak ele alınması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin fizyolojik psikoloji konusunda elde edeceği kazanımlar: 1. Fizyoloji ve psikoloji bilimlerinin ilişkisini açıklar. 2. Genel sistem fizyolojisi hakkında bilgi verir. 3. Sinir sistemine ait ögeleri tanımlar. 4. Beyin ve davranış ilişkisini açıklar. 5. Bağımlılık vb. durumlardaki fizyolojik etkenleri tanımlar. 6. Beyin kaynaklı işlevsel bozukluklar hakkında bilgi verir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojik Psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri
2. Hafta Organizmanın fizyolojisi ve anatomisi
3. Hafta Sinir Sistemi- Periferik Sinir Sistemi-Motor işlevler
4. Hafta Sinir Sistemi-Merkezi Sinir Sistemi-Duyular
5. Hafta Sinir Sistemi-Merkezi Sinir Sistemi-Duygular
6. Hafta Sinir Sistemi-Merkezi Sinir Sistemi-Davranım süreçleri
7. Hafta Genel Değerlendirme
8. Hafta Beynin laterizasyonu-Serebral dominans
9. Hafta Cinsiyet ve beyin
10. Hafta Nöroplastisite-Ayna Nöronlar
11. Hafta Biyolojik Saat-Uyku
12. Hafta Bağımlılık ve Beyin
13. Hafta Beyin Kaynaklı İşlevsel Bozukluklar
14. Hafta Fizyolojik psikolojide disiplinler arası çalışmalar - Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karakaş, S. (2008). Kognitif Nörobilimler. Medical & Nobel Tıp Kitap Sarayı, Ankara. Solso, R.L., Maclin, M.K., Maclin, O.H. (2007). Bilişsel Psikoloji. (Çev: Ayşe Ayçiçeği-Dinn). Kitabevi, İstanbul Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (1996). Psikolojiye Giriş. (Çev: Yavuz Alogan). Arkadaş Yayınları, Ankara. Bradshaw, J.L.&Mattingley, J.B. (1995). Clinical Neuropsychology. Academic Press, California. Tanrıdağ, O. (1994). Teoride ve Pratikte Davranış Nörolojisi. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ 6

PY1

 

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

PY22