GKZ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil I GKZ101 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Gülsen Pülatsu
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta GKZ101'e giriş
2. Hafta Present simple
3. Hafta 1) Demostrative adjectives 2) Possessives
4. Hafta Making requests
5. Hafta 1) Video-complete a registration form 2) Present Simple-Subj&verb agr.
6. Hafta 1) Present simple-Subj&verb agr. 2) Asking for information
7. Hafta 1) Talking about good&Bad guests 2) Have/Has got
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta 1) Adverbs of frequency 2) Making arrangements
10. Hafta 1) Talking about special occasion 2) There is /There are
11. Hafta 1) Can for possibility 2) Shopping
12. Hafta 1) Countables and uncountables 2) How much/How many, quantifiers
13. Hafta 1) Ordering in a restaurant 2) Describing your favourite dish
14. Hafta 1) Write an e-mail with a recipe 2) Was/Were
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi