RPAS001


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Aile İçi İlişkiler ve İletişim RPAS001 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 80 108 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr.Üyesi Z. Gülden Bilal
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Ailede sağlıklı iletişimin nasıl olması gerektiği ve problem durumlarında çatışma çözme becerileri konusunda öğrencileri bilgilendirme ve farkındalık kazandırma
Dersin İçeriği Aile, aile tipleri, aile yapısı ve işlevleri; iletişim-tanımı ,iletişim engelleri olumlu ve olumsuz iletişim, eşler arası iletişim ana-baba-çocuk iletişimi , sağlıklı iletişim , çatışma çözme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi alan öğrenci . aile ve farklı aile tiplerini bilir . ailenin temel işlevlerini söyleyebilir . iletişimi tanımlar ve iletişim engellerini farkedebilir. . Ben-sen dilini , dolayısıyla olumlu ve olumsuz iletişim biçimlerini söyleyebilir . Eşler arası ,ana-baba-çocuk ve kardeşler arası sağlıklı iletişimin nasıl olduğunu ifade edebilir. . Çatışma çözme biçimlerini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ailenin tanımı, hayatımızdaki önemi , aile çeşitleri
2. Hafta Bir sistem olarak aile, ailenin amacı -işlevleri
3. Hafta Aile yaşam döngüsü
4. Hafta Sağlıklı ve sağlıksız aileler
5. Hafta İletişim, tanımı ; iletişim becerileri
6. Hafta Empati ve empatik dinleme
7. Hafta Dinleme dinlemede sözsüz tepkiler, etkin ve edilgin dinleme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kendini açma , türleri, riskleri, psikolojik danışmada kendini açma
10. Hafta Sözsüz iletişim , önemi , kültür ve beden dili
11. Hafta Güvengenlik -tanımı
12. Hafta Kişilerarası ilişkilerde çatışma –tanımı , çözme yöntemleri
13. Hafta Çocukla iletişim
14. Hafta İletişim ve duygusal süreçler , düşünme hataları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaya, Alim ( ed) ( 2019 ) İnsan İlişkileri ve İletişim. ( 13. Baskı )Pegem - A Yay. Ankara Gordon, Thomas ( 2016) Etkili Anne-Baba Eğitimi (12.baskı) Profil Yay. İstanbul McKay, M; Davis, M; Fanning P . (1995 )İletişim Becerileri Gelbal Ö. (Çev)(2010) Boylam Psikiyatri Enstitüsü , HYB Yay. Ankara Öğretim elemanının gerekli görebileceği diğer kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi