RPDZ208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Karakter ve Değer Eğitimi RPDZ208 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. Özden Demirkan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Karakter ve Değer Eğitimi dersini alan öğrenciler; 1.Karakter ve değer eğitimi ile ilgili, karakter, kişilik, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç gibi temel kavramları bilir, 2. Karakter gelişimi ve eğitiminde aile, çevre ve okul etkisini bilir, 3. Değerlerin anlamını, sınıflandırılmasını ve kaynaklarını bilir, 4. Değerlerin bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temellerini kavrar ve hayatına uygular, 5. Karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamalarını kavrar, 6. Kültürlerarası farklılığı zenginlik olarak görür ve birlikte yaşama kültürünü benimser, 7. Milli ve manevi değerleri ön planda tutup evrensel değerler ile bunlar arasında denge kurar, 8. Karakter ve değer eğitiminde, öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanmayı ön plana alır, 9. Modern ve çok kültürlü toplumlarda, değerler krizini, eğitimle dengeleştirebilir, 10. İnsani kültürel kalkınma sürecini, değer eğitimi ile kavrayabilir, 11. Türkiye’de değerler eğitimi araştırma ve uygulamaları, birlik ve beraberlik anlayış ve ilkelerine kaim olduğunu bilir, 12. Karakter ve değer eğitiminde öğretmenin tutarlı, dürüst, samimi model olması gerektiğini bilir.
Dersin İçeriği Bu ders 2 saat teorik bir ders olarak eğitim fakültesi öğrencilerine okutulmaktadır. Eğitim Fakültelerinde öğretmenlik meslek bilgisi dersi olarak yer almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Öğrenciler amaçlarda belirlenen nitelikleri içselleştirerek davranış değişiklikleri kazanır. 2. Karakter ve değer eğitimini alan öğrencilerin tutarlı, dürüst, samimi olarak model bir insan olması beklenir. 3. Öğrenciler aile. toplum, çevre ve okul disiplinine uygun dünya görüşü kazanır ve bu değişkenlere sağlıklı katkıda bulunur. 4. Öğrenciler bireysel, toplumsal, kültürel, dini ve ahlaki temelleri kavrayıp içselleştirerek hayata geçirir. 5. Öğrenciler beklenen karakter, kişilik, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç gibi temel kavramları kendisine ilke edinir, rol model olarak da çevresine yansıtır. 6. Türkiye’de karakter ve değerler eğitimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde aile, toplum ve okulla paylaşır. 7. Öğrenciler karakter ve değer eğitimi ile ilgili bilgi ve bulguları davranış kazanımına dönüştürür.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri, Temel Terimler
2. Hafta Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd
3. Hafta Karakter gelişimi ve eğitimi Karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul
4. Hafta Değerlerin tanımı ve sınıflandırılması
5. Hafta Değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri
6. Hafta Karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları
7. Hafta Karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü
8. Hafta Karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri
9. Hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
10. Hafta Modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim
11. Hafta İnsani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler
12. Hafta Ramazan Bayramı Tatili
13. Hafta Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları
14. Hafta Karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karakter ve Değer Eğitimi Editörler: Mücahit Kağan, Nusrettin Yılmaz Pegem Akademi, 2019
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi