RPDZ 102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisi I RPDZ 102 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Türkan Öncü
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşamın başlangıcından ergenlik döneminin sonuna kadar insanın geçirdiği normal gelişim aşamalarının ve bu aşamalarda ortaya çıkabilecek sorunların incelenmesi.
Dersin İçeriği Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin fiziksel, zihinsel, duygusal , toplumsal ve ahlaki gelişim açısından incelenmesi,gelişim kuramları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Çocuk ve ergenleri anlayabilmek için gereken kuramsal bilgileri edinmek. 2- Çocuğun ve ergenin geçirdiği normal gelişim aşamalarını bilmek ve normalle normal olmayan durumları ayırt edebilmek. 3- Çeşitli kuramcıların farklı bakış açılarından insan gelişimi konusuna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler
2. Hafta Gelişimi etkileyen faktörler ( kalıtsal, çevresel faktörler, tarihsel zaman faktörü)
3. Hafta Gelişim kuramları : Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı.
4. Hafta Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı, Maslow’un kişilik gelişimi kuramı ve diğer gelişim kuramları ( Levinson, Bronfenbrenner )
5. Hafta Doğum öncesi gelişim, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde fiziksel gelişim ve motor gelişim
6. Hafta Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde bilişsel gelişim
7. Hafta Ahlak gelişimi. Piaget ve Kohlberg’in kuramları
8. Hafta Ara sınavı
9. Hafta Kişilik gelişimi
10. Hafta Ergenlik döneminde gelişim görevleri, ve fiziksel gelişim
11. Hafta Ergenlikte bilişsel gelişim
12. Hafta Ergenlikte kişilik gelişimi
13. Hafta Psiko-sosyal gelişim
14. Hafta Ahlak gelişimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Yaşam Boyu Gelişim. Gelişim Psikolojisi. John W. Santrock. Çeviri Editörü: Prof.Dr.Galip Yüksel. Nobel Yayınevi. • Çocuk ve Ergen Gelişimi. Mary J. Gander, Harry W. Gardiner. Yayıma hazırlayan: Bekir Onur. İmge Kitabevi. • Gerçek Yaşam Tadında: Gelişim Dönemleri 1. Çocukluk, okul. Prof. Dr. Mustafa Kılıç. Pegem Akademi Yayıncılık. • Gerçek Yaşam Tadında: Gelişim Dönemleri 2. Erinlik,ergenlik. Prof. Dr. Mustafa Kılıç. Pegem Akademi Yayıncılık. • Çocuk Gelişim Psikolojisi. Helen Bee- Denise Boyd. Kaknüs Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi