RPDZ207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Temel İstatistik RPDZ207 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 80 108 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Dersi alanların araştırma sorularına uygun istatistiksel tekniği seçmesi, bilgisayar paket programında uygulaması ve çıktıları yorumlaması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, olasılık dağılımları, parametrik ve nonparametrik hipotez testleri, korelasyon ve türleri, basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri, t testleri, varyans analizi ve bu istatistiklerin paket programlarında uygulanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) İstatistikle ilgili temel kavramları açıklar. 2) Verileri SPSS programına girer, kayıp verileri ve uç değerleri inceleyip verileri anlamlandırır. 3) Örneklem dağılımı ve normal dağılım kavramlarını tartışır. 4) Betimsel istatistikleri ve standart puanları hesaplayıp yorumlar. 5) Verileri uygun grafiklerle özetler. 6) Korelasyon, basit ve çoklu doğrusal regresyon hesaplamalarını yapar ve analiz sonuçlarını yorumlar. 7) Araştırmanın amacına / araştırma sorusuna uygun hipotezler kurar ve hipotezlerini test eder. 8) Parametrik olmayan testlerin hangi durumlarda kullanılacağını bilir, bunlarla ilgili hesaplamalar yapar ve analiz sonuçlarını yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İstatistikle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Verilerin SPSS programına girilmesi
3. Hafta Merkezi eğilim ölçüleri, histogram, bar, sütun ve çizgi grafikleri
4. Hafta Değişkenlik ölçüleri (standart sapma, varyans, çeyrek sapma)
5. Hafta Olasılık, standart normal dağılım ve standart puanlar
6. Hafta Korelasyon teknikleri
7. Hafta Regresyon
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta T- testi (tek örneklem)
10. Hafta T-testi (bağımlı/bağımsız örneklem testleri)
11. Hafta Varyans Analizi
12. Hafta Parametrik olmayan testler
13. Hafta Parametrik olmayan testler
14. Hafta Parametrik olmayan testler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Pegem Akademi Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi