RPDZ106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma RPDZ106 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 100 128 2 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Neslihan Salman
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin Okul PDR hizmetlerinin tarihsel gelişimi, ilkeleri, PDR modelleri ve yaklaşımları, temel hizmetleri/müdahaleleri ve okul psikolojik danışmanının rol ve görevleri, gelişimsel ve önleyici yaklaşımların amaç ve ilkeleri, yaşam becerileri, pozitif genç gelişimi yaklaşımları hakkında bilgi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği PDR’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, PDR’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici-çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; PDR’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. PDR hizmetlerinin tarihsel gelişimini bilir. 2. PDR hizmetlerinin dallarını bilir. 3. Geleneksel rehberlik modelinin amacını, ilkelerini, yapısını açıklar. 4. Gelişimsel rehberlik modelinin amacını, ilkelerini, yapısını açıklar. 5. Geleneksel ve gelişimsel modellerin farklarını bilir. 6. Gelişimsel-önleyici PDR hizmetinin kapsamını açıklar. 7. Gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemini açıklar. 8. Önleyici rehberliğin düzeylerini bilir. 9. PDR’nin üç gelişim alanının kapsamını bilir. 10. Okul PDR hizmetlerinde kullanılan müdahaleleri bilir. 11. Okul psikolojik danışmanının rol ve işlevlerini bilir. 12. Pozitif genç gelişimi yaklaşımlarını bilir. 13. MEB PDR yönetmeliğini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması
2. Hafta PDR hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve PDR’nin alt dalları
3. Hafta Psikolojik danışma süreci ve psikolojik danışma kuramları
4. Hafta Geleneksel ve gelişimsel rehberlik modelleri
5. Hafta Eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal rehberlik
6. Hafta Okul danışmanlığı yaklaşımları, gelişimsel-önleyici PDR hizmetleri
7. Hafta Gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitimi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı),
10. Hafta Pozitif genç gelişimi yaklaşımları
11. Hafta Okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri
12. Hafta Ramazan Bayramı
13. Hafta MEB PDR Yönetmeliği
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Güven, M. (Ed.). (2009). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Anı. Yeşilyaprak, B. (2015). İlk ve Ortaöğretimde Gelişimsel Rehberlik. Ankara: Pegem. Yeşilyaprak, B. (2019). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri: Gelişimsel Yaklaşım. Ankara: Nobel.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4