RPDZ 210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Test Dışı Teknikler RPDZ 210 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14 28 - - - 35 77 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğrencinin test dışı teknikler ve tekniklerin geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi hakkında bilgi edinmesi ve edindiği bilgiyi meslek yaşamında uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bireyi tanıma tekniklerinden test dışı tekniklerin kullanım amaçlarını kavrar. 2. Bireyi tanıma tekniklerinden test dışı tekniklerin işlevini ve önemini bilir. 3. Test dışı teknikleri sınıflandırır. 4. Test dışı tekniklerin özelliklerini bilir. 5. Test dışı tekniklerin niteliklerini kavrar. 6. Bireyi tanımada uygun test dışı teknikleri seçebilir. 7. Test dışı tekniklerle ilgili formları hazırlayabilme, uygulayabilme ve yorumlama becerisi kazanır. 8. Test dışı tekniklerin geçerlik ve güvenirliklerini belirleyebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılası, planlanması ve genel amaçların açıklanması
2. Hafta Bireyi tanımanın amacı, ilkeleri ve önemi
3. Hafta Bireyi tanıma tekniklerine genel bakış
4. Hafta Gözleme dayalı teknikler ve uygulaması
5. Hafta Kendini anlatmaya dayalı teknikler ve uygulaması
6. Hafta Kendini anlatmaya dayalı teknikler ve uygulaması
7. Hafta Başkalarının görüşlerine dayalı teknikler ve uygulaması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Etkileşime dayalı teknikler ve uygulaması
10. Hafta Etkileşime dayalı teknikler ve uygulaması
11. Hafta Diğer teknikler
12. Hafta Test dışı tekniklerin geçerlik ve güvenirliği
13. Hafta Okul ortamında test dışı teknikleri deneyimleme
14. Hafta Final sınavı için konuların gözden geçirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 20
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aydın, B. (2007). Rehberlik. Ankara: PegemA Yayıncılık. Erözkan, A. (2014). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Test Dışı Teknikleri. Mentis Yyınevi Hood, A.B., & Johnson, R.W. (2002). Assessment in counseling: A guide to the use of psychological assessment procedures (3rd ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association. Drummond, R. J. & Jones, K. D. (2006). Assessment Procedures for Counselors and Helping Professionals-Sixth Edition, Pearson Merrill Prentice Hall. Upper Saddle river, New Jersey. Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2016). Bireyi tanımada test-dışı teknikler (2. Basım).. Ankara: Nobel. Owen,F. K., Owen,D.W., & Karaırmak, Ö. (2013). Okul psikolojik danışmanları için el kitabı. Kendini keşif için araçlar. Ankara: Anı Yayıncılık Özgüven, İ. E. (2004). Görüşme ilke ve teknikleri (3. Baskı). Ankara: PDREM Yayınları. Özgüven, İ. E. (2016). Bireyi tanıma teknikleri (11. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Şahin, C. (Ed.) (2015). Bireyi tanıma teknikleri. Ankara: Pegem Akademi. Yeşilyaprak, B. (Ed.) (2013). 21. yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yıldız, M. (2006). Sınıf öğretmenleri için öğrenciyi tanıma teknikleri ve sınıf içi rehberlik etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

5

5

1

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

-

ÖÇ 2

5

3

-

 -

-

3

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

1

-

ÖÇ 3

5

2

-

1

-

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

ÖÇ 4

2

2

-

2

-

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖÇ 5

2

2

-

1

-

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖÇ 6

1

5

2

3

-

5

5

5

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

4

-

-

-

ÖÇ 7

1

1

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

ÖÇ 8

1

1

-

-

-

5

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1: Çok düşük;          2: Düşük;          3: Orta;          4: Yüksek;          5: Çok yüksek