MBZ 100


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitime Giriş MBZ 100 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğrt.Üyesi Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste, eğitim bilimlerinin kavramsal temellerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak daha sonra öğrenilecek eğitim konuları için bir altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler aktarılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklar. 2. Eğimin psikolojik temellerini açıklar. 3. Eğitimin ekonomik ve hukusal temellerini açıklar. 4. Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin gelişimini yorumlar. 5. Eğitim alanındaki yeni yönelimleri değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Eğitim ile ilgili temel kavramlar
3. Hafta Eğitim ve psikoloji ilişkisi – Öğrenme Kuramları
4. Hafta Eğitim ve psikoloji ilişkisi – Öğrenme Kuramları
5. Hafta Eğitim ve psikoloji ilişkisi – Gelişim ve Gelişim Dönemleri
6. Hafta Eğitim ve psikoloji ilişkisi – Gelişim ve Gelişim Dönemleri
7. Hafta Arasınav odaklı Özet
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Eğitim ve sosyoloji ilişkisi - Eğitimde Fırsat ve İmkan Eşitliği
10. Hafta Eğitimin hukuksal temelleri – Eğitimin amaç ve işlevleri
11. Hafta Eğitimin tarihsel temelleri
12. Hafta Öğretmen yetiştirme
13. Hafta Türk milli eğitim sistemi
14. Hafta Final sınavı odaklı Özet
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Toprakçı, E. (2016) EğitbilimPedandragoji, Ütopya Eğitim Dizisi, Ankara Erdoğan, İ., MeteY.A., Serin H. (2018) Çağdaş Eğitim Bilimleri, Murat Yayınları, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi