RPDZ 204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kişilik Kuramları RPDZ 204 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 25 53 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Z.Gülden Bilal
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders ,normal ve normal dışı davranışların , kişiliğin ve uyumun farklı kuramlar tarafından nasıl tanımlandığını ortaya koyarak öğrencilerin bu konudaki bakış açılarını derinleştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Normal ve normaldışı kavramları , kişiliğin gelişimi ve farklı kuramlar tarafından ele alınışı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Normal ve normaldışı kavramlarını açıklayabilmek 2. Kişiliği tanımlayabilmek 3. Farklı kuramların uyum kavramını nasıl açıkladığını bilmek 4. Farklı kuramlara göre kişiliğin gelişimini açıklayabilmek 5. Farklı kuramlara göre kişiliğin gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörleri açıklayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma – Konuya giriş
2. Hafta Kişiliğin tanımı – Psikanalitik yaklaşım -Freud
3. Hafta Yeni- Freud’cular: Alfred Adler , Carl Jung
4. Hafta Erik Erikson , Karen Horney
5. Hafta Davranışçı Kuramlar: Davranışsal / Sosyal Öğrenme Yaklaşımı : John Watson ; B.F.Skinner
6. Hafta Albert Bandura
7. Hafta ARA SINAVI
8. Hafta Ayırıcı- Özellik Yaklaşımı: Gordon Allport , Raymond Cattell , Henry Murray
9. Hafta Biyolojik Yaklaşım : Hans Eysenk
10. Hafta Bilişsel Yaklaşım: George Kelly
11. Hafta Bilişsel Yaklaşım : Albert Ellis , Beck
12. Hafta İnsancıl Yaklaşım : Abraham Maslow
13. Hafta İnsancıl Yaklaşım : Carl Rogers
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Burger,M.J (2006) Kişilik ( İ. Deniz Erguvan Sarıoğlu Çev.) İstanbul : Kaknüs Yayınları Miller , R. A , Shelley ,S. (2007 ) A'dan Z'ye Kişiliğiniz ( Sıla Alayunt Çev. ) Okuyan us Yayınları Ashcraft, Donna ( 2009 ) Kişilik :Vaka İncelemeleri . Kişilik Kitabının Tamamlayıcı Çalışma Kitabı. ( Aslıhan Akman Çev. ) İstanbul : Kaknüs Yayınları. Kişilik Kuramları (2017) Gençtanırım –Kurt, D. ; Çetinkaya-Yıldız , Evrim (Ed) Pegem Akademi. Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi