RPDZ203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğrenme Psikolojisi RPDZ203 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 80 108 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Eğitimcileri, öğretmenleri ,psikologları ve rehberlik uzmanlarını öğrenme süreçleri konusunda bilgilendirmek.
Dersin İçeriği Öğrenme sürecine ilişkin kuramlar ve teknikler ile bunların eğitim ortamlarında uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-) Öğrenme ile ilgili genel ilkeleri ve öğrenme sürecinin nasıl oluştuğunu bilmek 2-) Hangi koşulların öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve hangilerinin zorlaştırdığını bilmek. Böylelikle eğitimde istendik ve olumlu öğrenmelerin kazanımını kolaylaştırmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğrenme sürecinin betimlenmesi, öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeler
2. Hafta Öğrenme kuramları ve öğrenme türleri. Klasik koşullanma
3. Hafta Edimsel koşullanma
4. Hafta Klasik ve edimsel koşullanma ile ilgili diğer ilkeler
5. Hafta Gizil öğrenme. Kavrama yoluyla öğrenme.
6. Hafta Sosyal bilişsel kuram: Gözleyerek öğrenme
7. Hafta Sosyal bilişsel kuramla ilgili diğer ilkeler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çağdaş bilişselciliğe giriş. Bilgiyi işleme kuramı
10. Hafta Short term memory. Encoding, storing and recalling information
11. Hafta Uzun süreli bellek. Bilginin kodlanması ve depolanması, geri çağırma ve unutma
12. Hafta Bilişsel gelişimsel yaklaşımlar: Piaget ve Vygotsky
13. Hafta Bilişsel gelişimsel yaklaşımlar
14. Hafta Öğrenmeyi etkileyen etkenler ve öğrenme stratejileri Etkili öğrenme yöntemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öğrenme Psikolojisi - Jeanne Ellis Ormrod (2016)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi