RPKS001


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İş Analizi ve Performans Değerlendirme RPKS001 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 80 108 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin iş analizi ve performans değerlendirmeye ilişkin temel kavramları ve önemini anlayarak, iş analizi ve performans değerlendirmelerinin nasıl yapılabileceğini ve elde edilen sonuçların örgütler için nasıl kullanılacağını bilmeleridir.
Dersin İçeriği İş, meslek ve kariyer tanımı, iş analizi teknikleri, işin temel özelliklerinin analizi, işletme yönetimi ve iş analizinin önemi, farklı pozisyonlar için iş analizi, kullanılan ölçütler, performans değerlendirme, verimlilik ölçümü, örgüt kariyer planlaması ve iş görenlerin iş analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. İş analizinin nasıl yapılacağını bilirler. 2. İş analizinin temel kavramlarını bilirler. 3. İş analizi ve performans değerlendirmenin amacını ve önemini kavrarlar. 4. İş analizi ve performans değerlendirme ilişkisinin önemini bilirler. 5. Örgütlerin performans değerlendirmesinde neden iş analizine ihtiyaçları olduğunu bilirler. 6. Performans değerlendirmenin nasıl yapılabileceğini bilirler. 7. Performans değerlendirmede öz değerlendirme ve akran değerlendirmeyi anlarlar. 8. Performans değerlendirmenin çıktılarının hangi amaçla kullanılacağını bilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş analizi ve performans değerlendirmeye giriş
2. Hafta İş analizi yöntemlerinin tanımları, kullanım alanları ve temel yapıları: İş analizi nasıl yapılır?
3. Hafta İş odaklı yöntemler
4. Hafta Çalışan odaklı yöntemler
5. Hafta Karışık yöntemler
6. Hafta İş analizi için bilgi toplama yolları
7. Hafta İş analizi yapma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İş analizi yapma
10. Hafta İş analizinin etkileri
11. Hafta İş analizi ve performans değerlendirme
12. Hafta Performans değerlendirme yöntem ve kaynakları
13. Hafta Performans değerlendirmesi yapma
14. Hafta Performans değerlendirmesi kullanmanın sonuçları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları öğrencilerle paylaşılacaktır.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi