RPDZ205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Psikoloji RPDZ205 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Sosyal psikolojiye ait temel kavramlar, araştırmalar, araştırma yöntemleri konularının işlenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Sosyal davranışlara yön veren, sosyal etki, uyma, grup dinamiği, liderlik vb. konular içeriği oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Sosyal psikoloji ve bu alana dair kavramları tanımlar. 2. Sosyal psikolojinin tarihçesini Dünya geneli ve Türkiye özelinde tanımlar. 3. Sosyal psikoloji alanında kullanılan araştırma yöntemlerini açıklar. 4. Sosyal etki ve bunun sonucunda ortaya çıkan uyma davranışı türlerini tanımlar. 5. Sosyal bilginin tabii tutulduğu sosyal algı ve sosyal bilişe özgü süreçleri açıklar. 6. Tutumun nasıl oluştuğunu, hangi yöntemlerle değiştirilebileceğini açıklar. 7. Toplumsal gruplar arasında ortaya çıkan grup süreçlerini tanımlar. 8. Liderlik kavramı ve grup- lider ilişkilerini açıklar. 9. Benlik kavramını sosyal psikoloji çerçevesinde tanımlar. 10. Saldırganlığın temelleri, toplumsal alanda saldırgan davranışlar açıklar. 11. Topluluklarda ortaya çıkan problem davranışların önlenmesinde sosyal psikoloji literatüründen faydalanarak çözümler geliştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal psikolojiye giriş. Türkiye'de sosyal psikoloji çalışmaları
2. Hafta Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri
3. Hafta Sosyal etki ve uyma davranışı (çoğunluğun, azınlığın, otoritenin etkisi)
4. Hafta Sosyal algı ve sosyal biliş
5. Hafta Tutumlar, tutum değişimi ve propaganda
6. Hafta Sosyalleşme ve sosyal gelişim (sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler)
7. Hafta Benlik (sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Grup Yapısı ve Dinamiği
10. Hafta Grup yapısı ve Dinamiği (Devam)
11. Hafta Liderlik ve Gruplarda Karar Alma Süreçleri
12. Hafta Gruplar Arası Davranışlar
13. Hafta Saldırganlık
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2016). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar. Evrim Yay. Arkonaç, S. (2001). Sosyal Psikoloji. Alfa Yay.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4