GKS012


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki İngilizce GKS012 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 45 73 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr. Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Alanla ilgili temel kavramları İngilizce olarak ifade edebilme , okuma-anlama becerilerini ve kelime dağarcığını gelistirme , verilen makaleler üzerinde tartısma yapabilme
Dersin İçeriği Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar sunlardır; 1. Psikoloji ve psikolojik danısma ve rehberlikle ilgili temel kavramları Đngilizce olarak ifade edebilir 2. Alanla ilgili temel terminolojiyi kullanabilir 3. Alanda yazılmıs makale ve kitaplardan seçilmis bölümleri okuyup analiz edebilir 4. Verilen makaleler üzerinde sınıf tartısması yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, derste kullanılacak kaynakların açıklanması ve dersin yürütülme biçimi, dersin değerlendirilmesine yönelik açıklamalar.
2. Hafta Alanda kullanılan temel terimler ve anlamları
3. Hafta Alanda kullanılan temel terimler ve anlamları
4. Hafta Piaget ve Freud’un temel terimleri, gelişim basamakları, teorilere genel bakış.
5. Hafta Erikson ve Vygotsky’nin temel terimleri, gelişim basamakları, teorilere genel bakış.
6. Hafta Davranışsal yaklaşım temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
7. Hafta Psikodinamik yaklaşım temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Bilişsel yaklaşım temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
10. Hafta Hümanisttik yaklaşım temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
11. Hafta Sosyokültürel yaklaşımlar ve temel terimleri.
12. Hafta Gestalt yaklaşımı temel terimleri, ana kavramları ve yöntemleri.
13. Hafta Rehberlik Psikolojik Danışma prensipleri, rehberlik alanında temel terimler
14. Hafta Danışmanlık becerileri. Sınav öncesi konu tekrarları.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 50
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi