MBZ 110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim Sosyolojisi MBZ 110 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğrt.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin eğitimin toplumun şekillenmesinde önemli bir olgu olduğunu ve bu olgunun toplumun tüm içerikleriyle bütünleşik bir yapıda oluşu konusunda farkındalığa sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği “Eğitim Sosyolojisi” adlı ders, toplumsal bir olgu ve olay olarak eğitimin toplumun tüm organlarıyla etkileşimini çeşitli düşünsel akımların bakış açısından incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Toplumsal bir kurum olarak eğitiminin önemini kavrar. 2. Eğitimi çeşitli perspektiflerden inceleyebilir. 3. Eğitim ve tabakalaşma arasındaki ilişkiyi tanır. 4. Eğitim sosyolojisinin önemini kavrar. 5. Eğitim ve toplum arasındaki ilişkiye yönelik güncel konuları tartışabilir. 6. Eğitim ve toplum etkileşiminde ortaya çıkan görünür sorunlara öneriler üretebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı.
2. Hafta Sosyolojinin temel kavramları, Bilimin ve sosyolojinin konusu olarak eğitim
3. Hafta Sosyolojinin öncüleri ve eğitim hakkındaki görüşleri: İbn-i Haldun, K.Marx, E.Durkheim, Max Weber
4. Hafta Sosyolojinin öncüleri ve eğitim hakkındaki görüşleri: İbn-i Haldun, K.Marx, E.Durkheim, Max Weber
5. Hafta Sosyolojinin öncüleri ve eğitim hakkındaki görüşleri: İbn-i Haldun, K.Marx, E.Durkheim, Max Weber
6. Hafta Temel sosyolojik teoriler açısından eğitim: işlevselcilik, çatışma kuramı
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Temel sosyolojik teoriler açısından eğitim: yapısalcılık, eleştirel teori
9. Hafta Temel sosyolojik teoriler açısından eğitim: sembolik etkileşimcilik, fenomenoloji, etnometodoloji
10. Hafta Toplumsal süreçler ve eğitim: sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme
11. Hafta Toplumsal kurumlar ve eğitim: aile, din, ekonomi, siyaset
12. Hafta Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi
13. Hafta Kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul
14. Hafta Dersin kapanışı: Soru ve cevap
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Doğan, İsmail. Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayınları. Dersin öğretim üyesinin ders sürecinde önereceği diğer kaynaklar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

PY 19

PY 20

PY 21

PY 22

ÖÇ 1

5

5

2

-

2

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

5

5

-

-

ÖÇ 2

4

5

2

-

2

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

5

5

-

-

ÖÇ 3

-

5

2

-

2

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

5

5

-

-

ÖÇ 4

3

5

2

-

2

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

5

5

-

-

ÖÇ 5

4

5

2

-

2

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

5

5

-

-

ÖÇ 6

3

5

2

-

2

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

5

5

-

-

Katkı düzeyi:

1: Çok düşük;          2: Düşük;          3: Orta;          4: Yüksek;          5: Çok yüksek