MBZ130


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretim Teknolojileri MBZ130 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr. Sevilay AYDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste öğretme-öğrenme sürecinin etkin hale getirilmesinde önemli bir yere sahip olan öğretim teknolojilerini tanıma, öğretim materyallerini tasarlama ve geliştirme davranışlarının kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Öğretim teknolojileri İletişim süreci Öğretim araç-gereçleri Öğretim ortamı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Ders ile ilgili temel terimler bilgisi 2. Öğretim teknolojisinin eğitimdeki yerini ve önemini kavrayabilme 3. İletişim sürecinin ögelerinin bilgisi 4. Öğretim araç-gereçlerinin özelliklerini açıklayabilme 5. Öğretim araç-gereçlerinin seçimini etkileyen faktörleri açıklayabilme 6. Verilen bir öğretim durumu için tasarım ilkelerine uygun öğretim aracı geliştirebilme 7. Öğretim ortamının eğitimdeki yerini ve önemini takdir ediş.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri Temel Terimler Öğrenme üzerine etkinlikler
2. Hafta Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Program Geliştirme, Teknoloji ve Öğrenme, İletişim ve Öğrenme İletişim etkinliği Örnek materyal incelemeleri
3. Hafta Eğitim teknolojisi, Öğretim teknolojisi Eğitim Teknolojisinin Önemi, tarihçesi Öğretim Araç-Gereçleri Dijital ortamda çeşitli sunum araçlarını tanıma ve kullanma •Emaze •Prezi
4. Hafta Öğretimdeki Yeri ve Önemi Seçimini Etkileyen Faktörler Örnek hazırlanmış sunumları inceleme
5. Hafta Öğretim Materyalleri Tasarım ve Uygulamaları Tasarım İlkeleri Tasarım Öğeleri Sınıf içi etkileşimli değerlendirme araçlarını tanıma ve kullanma •Kahoot •Socrative •Plickers
6. Hafta Yaşantı Konisi Örnek hazırlanmış değerlendirmeleri inceleme
7. Hafta Öğrenilen programları (emaze, prezi, kahoot, socrative, plickers) kullanarak alana yönelik hazırlanmış etkili ders materyallerinin sunumu ve değerlendirilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilgisayarlı öğretim Etkileşimli tartışma araçlarını tanıma ve kullanma •Padlet •Voice Threat
10. Hafta Programlı öğretim Etkileşimli tartışma araçlarında hazırlanmış örnek materyalleri inceleme
11. Hafta Uzaktan eğitim Basit animasyon programlarını tanıma ve etkili kullanma •Powtoon
12. Hafta Ulusal ve uluslararası online sosyal öğrenme platformlarını tanıma •EBA •Vitamin öğretmen •Edmodo •Coorsera •Khan akademi •E-twinning Powtoonda hazırlanmış örnek materyalleri inceleme
13. Hafta Proje Hazırlığı / Tüm öğrenilen programları kullanarak alana yönelik hazırlanmış etkili ders materyallerinin hazırlanması
14. Hafta Proje Sunumu / Tüm öğrenilen programları kullanarak alana yönelik hazırlanmış etkili ders materyallerinin sunumu ve değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Demirkan, Özden (2017). Dersinizde Kullanmak İstediğiniz Videoları Düzenlemeye Ne Dersiniz? Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1879 • Demirkan, Özden (2017). Dijital Ortamda Zihin Haritaları. Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1869 • Demirkan, Özden (2017). Animasyonlu Bir Sunum Hazırlamak Sizce Zor Mu? Powtoon İle Tanışmaya Ne Dersiniz? Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1840 • Demirkan, Özden (2017). Web Tabanlı Sunum Hazırlama Programı – Emaze. Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1754 • Demirkan, Özden (2016). Öğrenme Oyunları (Kahoot, Socrative, Plickers) Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1619 • Çilenti, Kamuran.(1979) Eğitim Teknolojisi. Ankara, Kadıoğlu Matbaası • Yalın, İbrahim.(2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yay.Dağ. • Alpan, B. Gülgün (2005) Görsel İletişim. YA-PA Yayıncılık • Ergin, Akif.(1995)Öğretim Teknolojisi İletişim. Ankara, Pegem yayıncılık • Alkan, Cevat.(1997)Eğitim Teknolojisi. Ankara, Anı Yayıncılık • Demirel, Özcan, Sadi Seferoğlu ve Esed Yağcı (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem A yayıncılık • Kaya, Zeki (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara, PegemA yayıncılık • Seferoğlu, Sadi (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara, PegemA yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi