RPOS007


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Beceri Eğitimi RPOS007 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 - - - - 80 108 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Sosyal beceri kavramı ile ilgili teorik bilginin edinilmesi, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve sosyal beceri eğitimi oluşturma konularında yetkinlik kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği Sosyal beceri kavramı, sosyal beceri kavramını açıklayan modeller, sosyal beceri gelişimi, sosyal becerilerin değerlendirilmesi, sosyal beceri eksikliklerine müdahale, sosyal beceri eğitimlerinin içerikleri ve kullanılacak eğitim yöntemleri, dünyadan farklı durumlarda kullanılan sosyal beceri eğitimi örnekleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Çocuk Hakları, çocuk istismar ve ihmali alanlarıyla ilgili elde edeceği kazanımlar: 1. Çocuklarda sosyal ve duygusal gelişimini açıklar. 2. Sosyal beceri kavramına dair tanım ve modelleri açıklar. 3.Sosyal becerilerin öğrenme süreçlerini açıklar. 4.Sosyal becerileri düzeylerini değerlendirir. 5.Sosyal beceri eğitimi tasarlar. 6.Sosyal beceri gelişiminde aile katılının önemini açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal ve Duygusal Gelişim
2. Hafta Sosyal beceriler nedir?
3. Hafta Sosyal beceri modelleri
4. Hafta Sosyal beceri boyutları
5. Hafta Sosyal beceri gelişimi
6. Hafta Sosyal Öğrenme Teorisi
7. Hafta Ara sınavlar
8. Hafta Sosyal beceri eksiklikleri-
9. Hafta Sosyal zeka
10. Hafta Sosyal becerilerin değerlendirilmesi
11. Hafta Sosyal beceri eğitimi-Kullanılacak teknikler
12. Hafta Sosyal beceri eğitimi
13. Hafta Sosyal beceri eğitiminde aile katılımı
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar •Avcıoğlu, H. (2007). Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık. •Bacanlı, H. (2014). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. •Çetin, F., Alpa Bilbay, A., Albayrak Kaymak, D. (2001). Araştırmadan Uygulamaya Çocuklarda Sosyal Beceriler Grup Eğitimi. İstanbul: Epsilon Yayınevi. •Gülay Ogelman, H. (2018). Yaşamın İlk Yıllarında Sosyal Beceriler. Ankara: Eğiten Kitap.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5