RPKS012


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dezavantajı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı RPKS012 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
2 28 2 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Neslihan Salman
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin toplumda dezavantajlı durumda olan bireylere sağlanan kariyer psikolojik danışma hizmetleri konusundaki farkındalıklarını arttırma ve bu bireylerle çalışmaya yönelik teorik bilgi kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği Toplumda dezavantajlı durumda olan, azınlık ve farklı özellikleri olan gruplara (örneğin göçmenler, özel gereksinimliler, hükümlüler, emekliler vd.) yönelik olarak yapılacak bireysel ve grupla kariyer müdahale programları hazırlama ve uygulama konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Toplumda dezavantajlı durumda olan bireylere yönelik farkındalık kazanır. 2. Dezavantajlı durumdaki bireylerin kariyer sorunlarına ilişkin farkındalık kazanır. 3. Dezavantajlı durumdaki bireylere yönelik kariyer müdahale programları hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri bilir. 4. Dezavantajlı durumdaki bireylere yönelik kariyer müdahale programları uygulanırken dikkat edilmesi gerekenleri açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması
2. Hafta Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Çokkültürlülük, Sosyal Adalet ve Hak Savunuculuğu
3. Hafta Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Çokkültürlü Değerlendirme, Müdahaleler ve Etik Konular
4. Hafta Kariyer Bağlamında Dünyada ve Türkiye’de Dezavantajlı Gruplar
5. Hafta Kadınlarla Kariyer Psikolojik Danışma
6. Hafta LGBTİ+ Bireylerle Kariyer Psikolojik Danışma
7. Hafta Göçmen ve Mülteci Bireylerle Kariyer Psikolojik Danışma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yoksul ve Farklı Etnik Kökene Mensup Bireylerle Kariyer Psikolojik Danışma
10. Hafta Yaşlı Bireylerle Kariyer Psikolojik Danışma
11. Hafta Bayram Tatili
12. Hafta Özel Gereksinimli Bireylerle Kariyer Psikolojik Danışma
13. Hafta Dezavantajlı gruplara yönelik bireysel kariyer müdahale programları hazırlama ve uygulama
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Psikolojik Danışmanlığı (Ed. Dilek Yelda KAĞNICI) (Pegem)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi