RPDZ306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Grupla Psikolojik Danışma RPDZ306 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Irkörücü Küçük
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin grupla psikolojik danışma hakkında genel bilgiler kazanmalarının yanında, grupla psikolojik danışma süreci ile ilgili ilke ve teknikler, danışma süreci, grupta kullanılan beceri ve teknikler hakkında da bilgi ve beceriler kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Grupla psikolojik danışmanın amaçlarını kavrayabilme uygulayabilme 2. Bireysel ve grupla psikolojik danışma arasındaki farkları ve benzerlikleri tanıyabilme 3. Grupla psikolojik danışma sürecini ve evrelerini kavrayabilme 4. Grupla psikolojik danışmanın yararlarını ve sınırlılıklarını kavrayabilme 5. Grupla psikolojik danışmada kullanılabilecek teknikleri 6. Grupla psikolojik danışma için etik ilkeleri kavrayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Grupla Psikolojik Danışmanın Temel Kavramları
2. Hafta Grubun Planlanması ve Oluşturulması
3. Hafta Grubun Başlangıç Evresi
4. Hafta Grubun Geçiş Evresi
5. Hafta Grup Üyelerinde Zor Davranışlar ve Bu Davranışlarla Baş Etme
6. Hafta Grubun Eylem Evresi
7. Hafta Grubun Sonlandırma Evresi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Grupla Psikolojik Danışmada Liderlik
10. Hafta Grupla Psikolojik Danışmada Lider Becerileri
11. Hafta Grupla Psikolojik Danışmada Etkinliklerin Kullanımı
12. Hafta Farklı Gruplara Yönelik Grupla Psikolojik Danışma
13. Hafta Grupla Psikolojik Danışmada Etik İlkeler
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Dersin Sonlandırılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Corey, M.S, Corey,C.& Corey,C (2016).Psikolojik Danışmada Gruplar. Nobel Akademik Yayıncılık Demir, A. & Koydemir,S.(2011) .Grupla psikolojik Danışma. Pegem Akademi. Acar,V. N.(2009). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri.Ankara: Nobel Yayınları Acar, N. V. (2002). Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar Deneyler. Nobel Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

2

ÖÇ 2

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

1

4

 

 

ÖÇ 3

5

1

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

3

ÖÇ 4

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

2

ÖÇ5

5

1

2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

2

 

 

 

2

ÖÇ6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5

2