RPDZ303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Testler RPDZ303 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14 28 - - - 35 77 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikolojide kullanılan ölçüm araçlarının tarihçesini, gelişim sürecini ve çeşitlerini aktarmak, uygulamada kullanılan belli başlı psikolojik ve nöropsikolojik testleri tanıtmak, uygulama kurallarını materyaller eşliğiyle anlatmak ile bazı testlerin puanlama, yorumlama ve psikometrik özelliklerini aktarmaktır.
Dersin İçeriği Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Psikolojik testlerle ilgili temel kavramları açıklar. 2.Psikolojik testlerin tarihçesindeki önemli gelişmeleri sıralar. 3.Psikolojik testlerin psikometrik özelliklerini açıklar. 4.Psikolojik testlere ilişkin yaklaşımları sınıflar. 5.Psikolojik testlerin çeşitlerini karşılaştırır. 6.Psikolojik testlerin bireysel farklılıklara ilişkin olarak kullanımında karşılaşabileceği problemleri çözer. 7.Psikolojik testlerin kullanılması, uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin etik ilkelere örnekler verir. 8.Psikolojik testlerden seçer ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı ve Yapılandırılması.
2. Hafta Testlerin amaç ve türleri
3. Hafta Psikolojik testler ve tarihsel gelişimi.
4. Hafta Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve türleri.
5. Hafta Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri: Güvenirlik ve türleri.
6. Hafta Eğitimde ve psikolojide ölçme standartları ve etik
7. Hafta Başarı testleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yeteneğin ölçülmesi
10. Hafta Kişiliğin ölçülmesi
11. Hafta İlgilerin ölçülmesi
12. Hafta Tutumların ölçülmesi
13. Hafta Gelişim testler
14. Hafta Psikolojik ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 40
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Cohen, R. J. (2018). Psikolojik Test ve Değerlendirme; Testler ve Ölçmeye Giriş. Ankara: Nobel. 2. Özgüven, İ. E .(2017) Psikolojik Testler. Ankara: Nobel. 3. Murphy, K. R. & Davidshofer, C. D. (1991). Psychological testing: Principles and applications. Second Edition. New Jersey: Prentice Hall.Öner, N. (2007) Türkiye’de Sık Kullanılan Ölçekler, Boğaziçi Üniversitesi yayınları. 4. Kuzgun, Y.& Bacanlı, F. (2006) RPD’de Kullanılan Ölçme Araçları ve Programları Dizisi, Ankara: Nobel yayıncılık 5. Aiken, L.R. (2000). Psychological testing and assesment. Tenth Edition. Allyn and Bacon. USA. 6. Akkoyun, F. (1994). Projektif teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi