MBZ400


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Eğitim ve Kaynaştırma MBZ400 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
90 90 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak. Kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği Kaynaştırma ile ilgili temel kavramlar, Kaynaştırmanın amaçları ve ilkeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1 Özel eğitim teriminin tanımını ve kapsadığı alanı açıklar.; 2 Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar.; 3 Ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının dünü ve bugünü hakkında bilgi verir.sıralayabilecektir.; 4 Kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır.; 5 Özel eğitim destek hizmetlerini örnekler vererek açıklar.; 6 Kaynaştırma öğrencisi için yapılması gerekenleri aşama aşama belirtir.; 7 Zeka geriliği, üstün zeka, öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozukluğu, işitme engeli, görme engeli, ileri derecede ve çoklu yetersizlik bedensel engel gibi farklı özelliklere sahip bireylerin genel özelliklerini tanımlar.; 8 Özel gereksinimli çocukların hastalıklarının nedenleri hakkında bilgi verir.-Özel gereksinimli çocukların sınıflandırılmaları hakkında bilgi verir. -Özel gereksinimli çocukların yaygınlık oranlarına ilişkin bilgi verir.-Özel gereksinimli çocukların eğitimleri hakkında bilgi verir.;
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Özel Eğitimin Temelleri
2. Hafta Özel Eğitimin Temelleri’ne devam
3. Hafta Yasa-yönetmelikler, gönderme süreci-tanılama süreci, RAM, değerlendirme Anne-babalar, aileler, özel gereksinimli olma durumu—aile uzman ilişkisi, ailede yaşananlar
4. Hafta Erken Çocukluk Özel Eğitimi
5. Hafta Zihinsel Yetersizlik
6. Hafta Öğrenme Güçlükleri-ADHD
7. Hafta Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar
8. Hafta Otizm Spektrum Bozukluğu,
9. Hafta İletişim Bozuklukları
10. Hafta İşitme Yetersizliği
11. Hafta Görme Yetersizliği
12. Hafta Fiziksel Yetersizlikler ve Seyrek Rastlanan Bozukluklar
13. Hafta Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler
14. Hafta Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim (2012) Editör: Necate Baykoç, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara. Farklı Gelişen Çocuklar (2003) Editör: Adnan Kulaksızoğlu, Epsilon Yayınevi, İstanbul. Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. (2010). Akçamete, A.G.(Editör).Ankara: Kök Yayıncılık. Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Melekoğlu, M.A (Editör) ve Sak, U. (Editör). (2017). Ankara: Pegem Akademi. Vuran, S. (Editör).(2013). Özel eğitim. Ankara:Maya Akademi Cavkaytar, A.(Editör). (2017). Özel eğitim. Ankara:Vize Akademi. 24 Değerlendirme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi