MBZ400


Course Title Course Code Program Level
Special Education and Inclusion MBZ400 Psychological Counseling and Guidance (2018-2019 Academic Year and After) B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
07
(Fall)
90 90 2 3

Teaching Staff Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives To provide knowledge and skills about children with special needs and their general characteristics. To provide information about the reasons for having special needs, their diagnosis and education. To provide information about inclusion practices. To provide knowledge about working with families.
Course Content Basic concepts of inclusion, aims and principles of inclusion
Learning Outcomes (LO) 1 Özel eğitim teriminin tanımını ve kapsadığı alanı açıklar.; 2 Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar.; 3 Ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının dünü ve bugünü hakkında bilgi verir.sıralayabilecektir.; 4 Kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır.; 5 Özel eğitim destek hizmetlerini örnekler vererek açıklar.; 6 Kaynaştırma öğrencisi için yapılması gerekenleri aşama aşama belirtir.; 7 Zeka geriliği, üstün zeka, öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozukluğu, işitme engeli, görme engeli, ileri derecede ve çoklu yetersizlik bedensel engel gibi farklı özelliklere sahip bireylerin genel özelliklerini tanımlar.; 8 Özel gereksinimli çocukların hastalıklarının nedenleri hakkında bilgi verir.-Özel gereksinimli çocukların sınıflandırılmaları hakkında bilgi verir. -Özel gereksinimli çocukların yaygınlık oranlarına ilişkin bilgi verir.-Özel gereksinimli çocukların eğitimleri hakkında bilgi verir.;
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Fundamentals of Special Education
2. Week Continue to Fundamentals of Special Education
3. Week Law-regulations, referral process-diagnostic process, RAM, evaluation Parents, families, special needs status—family-expert relationship, experiences in the family
4. Week Early Childhood Special Education
5. Week Mental Disability
6. Week Learning Disabilities-ADHD
7. Week Emotional and Behavioral Disorders
8. Week Autism Spectrum Disorder,
9. Week Communication Disorders
10. Week Hearing Impairment
11. Week Visual Impairment
12. Week Physical Disabilities and Rare Disorders
13. Week Gifted and Talented People
14. Week Attention deficit and hyperactivity
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim (2012) Editör: Necate Baykoç, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara. Farklı Gelişen Çocuklar (2003) Editör: Adnan Kulaksızoğlu, Epsilon Yayınevi, İstanbul. Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. (2010). Akçamete, A.G.(Editör).Ankara: Kök Yayıncılık. Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Melekoğlu, M.A (Editör) ve Sak, U. (Editör). (2017). Ankara: Pegem Akademi. Vuran, S. (Editör).(2013). Özel eğitim. Ankara:Maya Akademi Cavkaytar, A.(Editör). (2017). Özel eğitim. Ankara:Vize Akademi. 24 Değerlendirme
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)