RPOS012


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kısa Süreli Psikolojik Danışma RPOS012 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
2 2 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Irkörücü Küçük
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesine, ilkelerine, yöntem ve tekniklerine ve söz konusu psikolojik danışma yaklaşımına ilişkin anlayış kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi; çözüm odaklı psikolojik danışma ilke ve teknikleri, çözüm odaklı psikolojik danışma oturumlarının yapılandırılması, kullanılan teknikler, çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı psikolojik danışma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Çözüm odaklı kısa süreli terapinin temel ilke, süreç ve aşamalarını kavrayabilme. 2. Çözüm odaklı kısa süreli terapinin stratejileri ve teknikleri bilgisi. 3. Çözüm odaklı kısa süreli terapinin yöntem ve stratejilerini kullanabilme. 4. Çözüm odaklı kısa süreli terapinin değişik sorunlara uygulanabilirliğini kavrayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması ve genel amaçların açıklanması
2. Hafta Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı tarihi, temel varsayım ve ilkeleri
3. Hafta Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı temel kavramları ve farklılıkları
4. Hafta Solution- focused short-term psychological counseling approach basic concepts and differences
5. Hafta Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmada danışmanın rolü
6. Hafta Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmada amaçların belirlenmesi
7. Hafta Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmada çözümlerin keşfedilmesi ve yapılandırılması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İlk oturumun öğelerini birleştirme ve ilk oturumun sonlandırılması
10. Hafta İkinci ve diğer oturumların yürütülmesi
11. Hafta Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kavramlarının genişletilmesi
12. Hafta Vaka İncelemesi
13. Hafta Vaka İncelemesi
14. Hafta Vaka İncelemesi ve ders değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4